Foto:

To nye legemidler innføres – tre fikk nei

Legemidler til behandling av ulcerøs kolitt og leukemi innføres, men legemidler til behandling av Crohns sykdom, HIV og MS fikk nei.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er konklusjonen etter mandagens møte i Beslutningsforum.

Ustekinumab (Stelara) innføres ikke til behandling av Crohns sykdom. Da legemiddelet var oppe til vurdering i mai i år, mente Beslutningsforum at prisen var for høy. Det er nå gitt en lavere pris, men prisen er fortsatt ikke kostnadseffektiv, ifølge Beslutningsforum. Ustekinumab (Stelara) kan inngå i senere anbud dersom det blir gitt en ny og lavere pris.

Beslutningsforum sa også nei til å ta i bruk entablettformuleringen med dolutegravir/rilpivirin (Juluca) som kombinasjonsbehandling av HIV-infeksjon.

 «Det er ikke dokumentert at eventuelle fordeler, for eksempel at dolutegravir/rilpivirin (Juluca) er et éntablettsregime, kan rettferdiggjøre at legemiddelet skal ha en høyere pris enn andre godkjente behandlingsregimer til behandling av HIV-infeksjon. Det foreligger i dag mange likeverdige alternativer som er vesentlig billigere til behandling av hiv-infeksjon, både som én- og flertablettskombinasjoner», heter det i vedtaket.

Det tredje legemiddelet som fikk nei er okrelizumab (Ocrevus) til behandling av MS-pasienter.

Derimot sa Beslutningsforum ja til at Tofacitinib (Xeljanz) kan innføres til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt. Forutsetningen er at pasientene har hatt utilstrekkelig respons, tapt respons, eller er intolerant overfor enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

Direktørene valgte også å innføre inotuzumab ozogamicin (Besponsa) som bro til allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon hos pasienter med tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi.

I tillegg fikk to nye metoder grønt signal: Innfører ny test for å avsløre fosterkjønn og åpner for lystgass til barn

Powered by Labrador CMS