INNRØMMER GLIPP: – Da de første spesialistgruppene ble opprettet, ble medlemmenes habilitet gjennomgått, men ved etableringene av de siste spesialistgruppene har dessverre ikke dette blitt fulgt godt nok opp, sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF. Foto: Lasse Moe
INNRØMMER GLIPP: – Da de første spesialistgruppene ble opprettet, ble medlemmenes habilitet gjennomgått, men ved etableringene av de siste spesialistgruppene har dessverre ikke dette blitt fulgt godt nok opp, sier Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp HF. Foto: Lasse Moe

Sykehusinnkjøp erkjenner for dårlige habilitets-rutiner og varsler gjennomgang

Kort tid etter at Legeforeningen varslet politikkendring, melder også sykehussektorens foretak for legemiddelinnkjøp at rutinene skal gjennomgås.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I fjor ble det utbetalt 7,5 millioner kroner i honorarer til ukjente helsearbeidere, viser Dagens Medisins gjennomgang av utbetalingene fra legemiddelindustrien.

I Sykehusinnkjøp HF er det opprettet en rekke spesialistgrupper der det sitter leger som gir faglige anbefalinger om hvilke legemidler som skal kjøpes inn til sykehusene. Overfor medlemmene i mange av disse gruppene er det ikke stilt krav om å offentliggjøre økonomiske bindinger til legemiddelindustrien.

LES OGSÅ: «De offentlige komiteene for legemiddelinnkjøp må kreve at samtlige av de faglige ekspertene de bruker, offentliggjør sine interessekonflikter», skriver redaktør Markus Moe

«Ikke fulgt godt nok opp»
Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler, innrømmer at foretaket har glippet på oppfølgingen av habiliteten til medlemmene i spesialistgruppene. Hun varsler imidlertid nye rutiner som skal sikre full åpenhet.

– Vi er helt enige i at det skal være full åpenhet om eventuelle interessekonflikter og habilitet. Da de første spesialistgruppene ble opprettet, ble medlemmenes habilitet gjennomgått, men ved etableringene av de siste spesialistgruppene har dessverre ikke dette blitt fulgt godt nok opp. Dette arbeider vi nå med å få bedre rutiner for, og det vil komme på plass.

– Hvordan vurderer du dagens praksis opp mot hensynet til Sykehusinnkjøps habilitet og tillit i befolkningen?

– Det skal være full åpenhet rundt medlemmenes habilitet i spesialistgruppene. Det skal være en gjennomgående praksis i hele Sykehusinnkjøp HF, hvor det gjøres habilitetsvurderinger av de som deltar i prosjektgrupper eller spesialistgrupper, sier Hayes til Dagens Medisin.

Vil sikre seg mot habilitetskonflikter
Hayes understreker at arbeidet med å endre rutinene er i gang. Ifølge innkjøpsdirektøren er det imidlertid ennå for tidlig i prosessen til å gå ut med detaljer om endringene. Hun ønsker heller ikke å uttale seg om når de nye rutinene ventes å tre i kraft.

– Vi er i gang med arbeid for å forbedre rutinene, som skal sikre at vi ikke havner i denne typen habilitetskonflikter. Vi planlegger også et seminar i løpet av første kvartal 2019 med alle spesialistgruppene, hvor habilitet vil bli satt på dagsordenen, sier Hayes.

Fredag morgen gikk Legeforeningen ut med en bekreftelse om at de endrer politikk om offentliggjøring av industriutbetalinger, og at det settes i gang en rask utredning for å finne frem til de beste virkemidlene for å få bukt med hemmelighold.

Dagens Medisin har samlet legemiddelselskapenes offentliggjorte utbetalinger i én søkbar database. Klikk her for å søke i utbetalingene.

Powered by Labrador CMS