Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
VURDERER NYE GREP FOR ÅPENHET: Legepresident Marit Hermansen peker blant annet på SVs varslede forslag i Stortinget, når Legeforeningen nå skal finne ut hvordan de vil jobbe for økt åpenhet om utbetalinger fra legemiddelindustrien.

Nå endrer Legeforeningen politikk om industrihonorarer

Legepresident Marit Hermansen varsler en rask utredning, før sentralstyret tar endelig stilling til hvilke virkemidler foreningen skal ta i bruk mot hemmelighold av utbetalinger.

Publisert: 2018-10-18 — 18.33

I år offentliggjorde legemiddelselskapene for tredje gang sine utbetalinger til helsepersonell. Ettersom loven krever samtykke til offentliggjøring fra dem det gjelder, ble det i fjor utbetalt 7,5 millioner kroner i honorarer til ukjente helsearbeidere.

Bekrefter politikkendring
Torsdag ettermiddag besluttet Legeforeningens sentralstyre at foreningen skal vurdere nye grep for å øke åpenheten om utbetalinger fra legemiddelindustrien. Nå går Legeforeningen enda tydeligere ut, og bekrefter overfor Dagens Medisin at den praktiske konsekvensen blir at foreningen endrer politikk i saken. Dermed vil den varslede utredningen handle om hvilke virkemidler man skal ta i bruk for å motvirke hemmelighold av industriutbetalinger.

«Legeforeningen ser behov for å endre dagens politikk for å sikre full åpenhet», skriver Marit Hermansen på Twitter fredag morgen.

Tidligere har foreningen ikke gått lenger enn å oppfordre sine medlemmer om å samtykke til offentliggjøring.

– Legeforeningen har hele tiden vært for full åpenhet om dette. Sentralstyret har hatt en diskusjon på bakgrunn av mediedebatten de siste dagene, og har bestemt at vi nå skal vurdere nye virkemidler for å få økt åpenhet. Da vil vi blant annet se på hvordan man løser det andre steder, sier Hermansen til Dagens Medisin.

LES OGSÅ: «Nå må Legeforeningen gjøre industrihonorarer til et etisk spørsmål», skriver redaktør Markus Moe

marit_hermansen_tweet.jpgLovendring er et alternativ
– Har dere tenkt på hvilke virkemidler som kan være aktuelle?

– Nå kommer for eksempel SV med et forslag om saken i Stortinget. Behovet for endringer i lovreguleringen er ett av virkemidlene vi ønsker å vurdere. Vi har mange gode jurister som nå skal sette seg ned og vurdere for oss om dette er en vei å gå. Vi innhenter også innspill fra Rådet for legeetikk, fordi vi mener dette er en viktig etisk diskusjon.

Hermansen opplyser at saken skal tilbake på sentralstyrets bord så fort spørsmålet er ferdig utredet, og at man da vil fatte en endelig beslutning om hvilke tiltak foreningen vil gå inn for. Hun viser til at sentralstyret møtes månedlig, og forventer ikke at utredningen skal ta lang tid. Ifølge Hermansen var det ingen uenighet i sentralstyret i denne saken.

– Gode erfaringer med åpenhet
I et intervju med Dagens Medisin forrige uke uttalte Hermansen at Legeforeningen oppfordrer alle medlemmer til å være åpne om utbetalinger, men at det da ikke var aktuelt å sette inn andre tiltak for øke andelen offentliggjorte utbetalinger.

– Hva har endret seg siden da?

– Dette er ingen endring av vårt standpunkt i denne saken. Legeforeningen har hele tiden vært for full åpenhet, fordi vi er helt avhengige av at leger har tillit i befolkningen. Nå har vi hatt denne ordningen i tre år, og vi mener det er fornuftig å sette seg ned å se på om vi bruker de rette virkemidlene. Det debatten de siste dagene har vist, er at erfaringene med åpenhet er veldig gode. Vi er opptatt av det samme som den danske Lægeforeningen, at dette ikke skal være en «skamliste». Det er en bekymring som har dukket opp fra tid til annen, men det ser ut til at mer åpenhet faktisk er med på å skape forståelse for samarbeidet mellom leger og legemiddelindustrien. Dette er et viktig samarbeid, og det er avgjørende at det har legitimitet.

Dagens Medisin har samlet legemiddelselskapenes offentliggjorte utbetalinger i én søkbar database. Klikk her for å søke i utbetalingene.

Artikkelen er oppdatert fredag 19. oktober kl. 11.09, på bakgrunn av Hermansens Twitter-melding og presiseringer fra Legeforeningen om hva som blir de praktiske konsekvensene av sentralstyrets beslutning.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Post ESMO

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!