Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Nå må Legeforeningen gjøre industri-honorarer til et etisk spørsmål

KOMMENTAR: Legeforeningen må løfte spørsmålet om industripenger – fra å være et juridisk spørsmål til å bli en etisk diskusjon.

Publisert: 2018-10-16 — 15.52
Markus Moe er ansvarlig redaktør i Dagens Medisin.

JEG TILBRAKTE en del av forrige uke på MS-kongressen Ectrims i Berlin. Den tyske hovedstaden samlet nevrologer og annet helsepersonell fra hele verden. Én av diskusjonene som gikk hetest blant de norske legene, var Dagens Medisins publisering av databasen over honorarer fra legemiddelindustrien. To av de tre på toppen var MS-leger.

Men det var ikke først og fremst de åpne legene som fikk mest oppmerksomhet. Flere kunne fortelle om kolleger de visste hadde fått penger fra legemiddelfirmaer og som ikke sto på listen.

DAGENS MEDISIN har gjennomgått ikke-søkbare PDF-er på legemiddelfirmaenes nettsider og omgjort informasjonen til én søkbar database.

Den gir en oversikt over honorarer de tre årene denne informasjonen har vært tilgjengelig: I 2015, 2016 og 2017.

Mener man fortsatt på Legenes Hus at man vet for lite til å kunne ta et standpunkt?
Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin

I 2017 fikk hemmelige mottakere i norsk helsetjeneste til sammen om lag 7,5 millioner kroner fra legemiddelindustrien.

Selv om rundt 76 prosent av norsk helsepersonell er åpne om honorarene – og prosentandelen har gått i riktig retning siden den første offentliggjøringen i 2015 – sier altså nesten én av fire nei til offentliggjøring.

På en del mindre fagfelt kan det finnes et fåtall norske eksperter. Dersom legemiddelfirmaene opplever at disse «bjellesauene» reserverer seg mot å få navnet sitt offentliggjort i forbindelse med utbetalinger, lar man være å stå på kravet om åpenhet. Da heter det seg at det er en «grunnleggende rettighet til å reservere seg mot offentliggjøring», noe firmaene vil «respektere».

Offentliggjøringen av listene er som kommentert tidligere, ingen gapestokk – men en forutsetning for større åpenhet, innsyn og transparens i forholdet mellom helsepersonell og legemiddelindustri. Derfor er det grunn til å berømme personene som er med i oversikten.

Dagens Medisins artikler om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell får nå gjennomslag på Stortinget.

SV på Stortinget vil fremme forslag om full åpenhet om honorarer, og får støtte fra Ap, Sp og KrF.

Det betyr at åpenhet om industriutbetalinger til norsk helsepersonell kan bli tvunget igjennom fra vår lovgivende forsamling.

Det bør føre til at president Marit Hermansen i Legeforeningen relativt kjapt bør revurdere sine uttalelser til Dagens Medisin. I vår siste papiravis – og på nett nylig – sa nemlig legepresidenten:

«Vi vet for lite om hva som ligger bak disse tallene til å gå inn med store tiltak. På sikt er det et mål at samtykkeandelen skal gå opp, og at det skal oppleves trygt og godt å være åpen om dette. Nå vet vi for eksempel ikke hva som er årsakene til at noen velger ikke å samtykke til offentliggjøring, eller hvor stor andel av de totale summene dette utgjør. Det må vi vite mer om før vi kan ta stilling til om det faktisk finnes tjenlige tiltak man kan ta i bruk».

Etter Dagens Medisin omfattende dekning den siste uken er det grunn til å stille spørsmålet: Mener man fortsatt på Legenes Hus at man vet for lite til å kunne ta et standpunkt i saken? Og hva er det i så fall i denne saken som gjør det så vanskelig å ta et standpunkt – at det kan være ubehagelig for enkelte medlemmer som ønsker å skjule sine ekstrainntekter eller økonomiske overføringer fra legemiddelindustrien?

HER er et kostnadsfritt forslag: Legeforeningen bør snarest løfte spørsmålet om honorarer fra industrien fra å være et juridisk spørsmål – hvor man dekker seg bak bestemmelser i norsk personvernlovgivning – til å bli å bli en reell diskusjon om legers yrkesetikk. Da får denne diskusjonen bare én utgang: Reservasjonsmuligheten må bort.

Alle økonomiske bindinger og interessekonflikter må oppgis og rapporteres dersom man skal være lege i Norge. Kan dette eksplisitt legges inn i den allerede nokså detaljerte, punktvise oppramsingen over Etiske regler for leger?

DE OFFENTLIGE komiteene for legemiddelinnkjøp – LIS-komiteene – må også kreve at samtlige av de faglige ekspertene de bruker, offentliggjør sine interessekonflikter.

At dette ikke er på plass, bidrar til å så tvil om de faglige anbefalingene som myndighetene står bak på ulike terapifelt. Det at denne saken har fått skure og gå i flere år, er en skandale for det offentlige legemiddelinnkjøpet.

OM VERKEN Legeforeningen eller legemiddelmyndighetene ved LIS nå våkner, kan man altså bli innhentet av et storting hvor flertallet heiser åpenhetsfanen for våre yrkesutøvere og fagmyndigheter.

Det må være en pinlig situasjon for begge aktører.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Kolbjørn Sivertsen 18.10.2018 00.02.45

  Ja, nå må disse nevrologene virkelig spørre seg selv om hva de driver med! De tjener ekstra på promotering og bruk av disse omdiskuterte bremsemedisinene som kun bremser, mens HSCT viser seg å stoppe MS for ca 85% av behadlede pasienter, og selv sender de ingen pasienter til Haukeland for behandling!

 • Steinar Madsen 17.10.2018 17.06.14

  Fin leder som setter søkelyset på en praksis som er helt uholdbar. Spesielt betenkelig er det at personer som sitter i faggrupper der man gir anbefalinger om hvilke legemidler som skal brukes. Adskillig forskning viser at leger lett lar seg påvirke. Det minner meg om et råd jeg fikk da jeg var ung lege, av en gammel og sindig overlege: "Husk på at leger gjør hva som helst for en kulepenn og en middag." Utsagnet støttes faktisk av forskning. Det er på tide at Legeforeningen begynner å holde seg til den smale sti.

 • DrDigg 17.10.2018 10.18.11

  Slik det er nå, skal de legene som står frem ha stor respekt. De tar støyten for dem som skjuler seg. Nesten som man kan be pressen (f.eks. DM) om å publisere navnet på de som har reservert seg av hensyn til den generelle offentlige interesse.

 • Mette T. 17.10.2018 07.03.50

  Jeg må ha missforstått noe som står i paragraf 12 under etiske regler for leger. Legger inn kopi av en del av paragrafen her. "En lege må ikke inngå forbindelse med den farmasøytiske industri og/eller leverandører av medisinsk utstyr som kan føre til at tilliten til legens faglige vurderinger svekkes" Da vil jeg tro at å motta penger fra legemiddelindustrien går innunder dette? Tror det er på tide stortinget setter foten ned å stenger av denne tappekrana inn til leger og lovbestemmer at man som lege under ingen omstendigheter har lov til å motta smørepenger fra farmasøytisk industri!!! Skammelig at etikken har sunket så lavt hos noen leger at de lar seg smøre av farmasøytiske firma. Man bør vel snarest sjekke om de legene som sitter i rådet for hvilke nye medisiner skal bli tilgjengelig for allmenheten står på denne listen. Gjør de det bør de ha skamvett nok til å ta sin hatt og gå.

 • Lege 17.10.2018 12.55.48

  Tror ikke helt du skjønner hvor viktig samarbeid mellom leger og industri er. Ja, det kan gi vanskelige etiske utfordringer. Om norske leger skal bidra i forskning er likevel samarbeid helt essensielt. Om du mener at leger skal drive denne typen industri relatert forskning og foredragsholding gratis, så deg om det. Jobber du mye gratis? Jeg har selv takket nei til honorarer og holdt foredrag gratis, men det er ikke opprettholdbart på en større skala. Det er essensielt at man angir interessekonflikter dersom de oppstår, men offentlig publisering på en liste er noe litt annet.

 • Lege nr 100 17.10.2018 16.29.23

  Sjælvklart ska en lege, liksom alla andra, få betalt før en jobb de gør, också nær det ær før farmaceutiska industri. Nyckelavsnitt i ditt sitat ær "som kan føre til at tilliten til legens faglige vurderinger svekkes" Poænget ær bara att det må vara i lyset och verifierbart

 • Transparency 16.10.2018 22.45.42

  Først avsløringene i Brennpunkt og nå dette. Hvilke andre betrodde yrkesgrupper opptrer på denne måten? There is something rotten...

 • Dr.Boombastic 16.10.2018 20.00.30

  Legeforeningen skal konsentrere seg om å være en fagforening.

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!