SKADELIG: Forskerne mener mange eldre ikke er klar over at kombinasjonsbruk kan gi alvorlige bivirkninger. Foto: Thinkstock
SKADELIG: Forskerne mener mange eldre ikke er klar over at kombinasjonsbruk kan gi alvorlige bivirkninger. Foto: Thinkstock

Bekymret for at eldre blander alkohol og piller

29 prosent av alkoholkonsumenter over 65 år bruker også vanedannende legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En ny studie har undersøkt hvor stor andel av personer over 65 år som både drikker alkohol og bruker vanedannende legemidler. Dataene i studien kom fra HUNT 3, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. 11.545 personer hadde svart på spørsmål om alkoholforbruk.

28,2 prosent av de eldre konsumerte alkohol regelmessig. 29 prosent av disse brukte i tillegg medikamenter som hadde potensial for å være avhengighetsskapende.

Skal ikke kombineres
– Vanedannende legemidler og alkohol skal ikke kombineres på grunn av faren for uheldige helsekonsekvenser, sier førsteforfatter Kjerstin Tevik ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse, og ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Studien er publisert i PloS One, sisteforfatter Anne-Sofie Helvik er prosjektleder.

Undersøkte forekomst
Målet med studien var å undersøke forekomst av regelmessig alkoholbruk, forekomst av reseptuttak på vanedannende legemidler og forekomst av reseptuttak av vanedannende legemidler blant eldre over 65 år som drakk regelmessig.

– Vanedannende legemidler er legemidler som kan gi rusopplevelse og avhengighet. I vår studie ser vi på benzodiazepiner, z-hypnotika og opioider, sier Tevik.

Opplysninger om legemidler ble hentet fra Reseptregisteret. Benzodiazepiner består av angstdempende midler og sovemidler, z-hypnotika er sovemidler, og opioider er smertestillende legemidler.

Skal ikke nyte alkohol
Regelmessig alkoholinntak ble definert som å drikke alkohol minst en gang i uka. Forskerne har ikke opplysninger om mengden alkohol.

– Det er viktig at eldre som bruker vanedannende legemidler ikke nyter alkohol så lenge de har det virksomme stoffet i blodet, sier Tevik.

Konsekvenser
Det kan få alvorlige konsekvenser dersom alkohol inntas mens legemidlet er i blodet- noe det kan være i flere dager og uker, avhengig av halveringstid og personens alder.

– Når vi blir eldre skjer det endringer i både absorpsjon, distribusjon og metabolisme av alkohol og legemidler. Og alvorlige bivirkninger ved kombinert bruk kan inntre allerede ved et alkoholinntak på bare 1 til 2 enheter, forklarer Tevik.

Høyere konsentrasjon
Metabolismen av både alkohol og vanedannende legemidler kan endres ved kombinert bruk, slik at man får høyere konsentrasjon i blodet av både alkohol og legemiddel.

– Effekten er økt sedasjon, noe som kan føre til svimmelhet og dårlig balanse, og gi økt risiko for fall, skader og brudd. Kombinasjonsbruk kan også føre til redusert kognitiv funksjon. I verste fall kan det gi pustevansker og død, siden både alkohol og vanedannende legemidler virker på sentralnervesystemet, sier Tevik.

Alkohol mer vanlig ved sovemidler
Bruk av alkohol var mer vanlig blant de som brukte sovemidlet z-hypnotika, enn blant de som ikke brukte dette sovemidlet. Blant de som brukte opioider var det redusert sannsynlighet for regelmessig alkoholinntak.

– Noen eldre bruker alkohol om kvelden fordi de tror det kan hjelpe dem til bedre søvn. I virkeligheten har ikke alkohol denne virkningen over tid, men dette kan være årsaken til at vi ser økt bruk hos de som bruker sovemidler, sier Tevik.

Andre studier har vist at individer med kroniske smerter reduserer sitt alkoholforbruk, dette kan være årsaken til at man ser mindre alkoholinntak hos de som brukte opioider.

Informasjonen må ut
Forskerne mener mange eldre ikke er klar over at kombinasjonsbruk kan gi alvorlige bivirkninger, eller at de tåler alkohol dårligere når de blir eldre.

– Denne informasjonen må bli kjent og formidlet til de eldre, gjennom leger, apotekansatte og sykepleiere. Helsepersonell kan synes at det er vanskelig å snakke med eldre om alkoholbruk, og eldre ser ofte på det som en privatsak, sier Tevik.

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse og delfinansiert av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse.

Powered by Labrador CMS