FLERE VAKSINER: To av årets vaksiner mot sesonginfluensa settes subkutant, to kan settes subkutant eller intramuskulært, og én vaksine tas som nesespray. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Forsterket influensavaksine holdes av til de eldre

Fem vaksiner mot sesonginfluensa vil være tilgjengelige i Norge denne sesongen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

To nye virusstammer er inkludert i årets sesonginfluensavaksiner, melder Statens legemiddelverk i en pressemelding.

En av vaksinene, Fluad Tetra, som inneholder adjuvans for å forsterke immun-responsen skal kun gis personer på 65 år og oppover.

Denne vaksinen er forbeholdt beboere i sykehjem og personer som står i kø for slik plass, skriver Legemiddelverket i pressemeldingen.

Legemiddelverket oppfordrer leger til å skrive generisk resept på «influensavaksine» til alle personer over 18 år.

Alle vaksinene med unntak av én leveres som ferdigutfylte sprøyter. Den siste vaksinen fungerer som en nesespray. Denne er anbefalt til barn og unge, fra 2 til 18 år.

Målgrupper

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine for personer i risikogrupper. Det inkluderer blant annet beboere i omsorgsboliger og sykehjem, alle fra fylte 65 år og barn og voksne med kroniske sykdommer som innebærer at influensa utgjør en alvorlig risiko.I tillegg anbefales tre grupper å ta vaksine for å beskytte andre: Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie, svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser, og personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.FHIs vaksinasjonsveileder for influensavaksiner.

Tøff sesong

Det er ventet at influensasesongen kan bli tøffere i år, av flere årsaker. Lite influensa de siste sesongene har gjort at immuniteten ikke har blitt styrket, samtidig som flere begynner å bevege mer på seg og utsettes for flere virus. 

– Når vi nå begynner å reise mer igjen, vil vi ta med oss influensavirus hjem. Disse virusene kan ha endret seg mye fra de virusene vi traff sist. Beskyttelsen fra tidligere infeksjoner vil ikke nødvendigvis hjelpe mot endrede virus, siden de er ulike det kroppen er forberedt på, sa Kjersti Rydland ved Avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet, til Aftenposten for en måned siden.

Seniorrådgiveren viste også til at mange yngre som aldri har vært utsatt for influensa tidligere, og at dette samlet sett vil bidra til at flere vil bli syke totalt sett enn det som er vanlig.

Gratis vaksine

I sesongen 2021/2022 tilbys influensavaksiner gratis også til arbeidsgivere som pliktert å tilby vaksine til sine ansatte, som ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved pleie eller behandling. Personer som ikke tilhører målgruppene må selv betale for vaksine og vaksinering. Det samme gjelder for vaksinasjon i apotek, ettersom dette ikke omfattes av influensavaksinasjonsprogrammet.

Powered by Labrador CMS