VINN-VINN: Samarbeidet med SKIL ble en en vinn-vinn-situasjon for både oss og kommunen, sier fastlege Tommy Andreassen i Ringsaker. 

Foto: privat

Fikk ned legemiddelbruk etter kvalitetskurs

Fastlegene i Ringsaker har fått bedre kontroll og kvalitet på sin legemiddelforskrivning.

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I 2019 innledet Ringsaker kommune et samarbeid med Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), som skulle sørge for riktig bruk og færre interaksjoner av legemiddelbruk, samt hindre under- og overbehandling av pasientene i kommunen.

Ett år etter har 25 av 27 fastleger i kommunen gjennomført kurset i legemiddelgjennomgang og flertallet opplyser at pasientene bruker færre faste medisiner enn tidligere.

Vinn-vinn
En av dem er fastlege Tommy Andreassen.

– Vi ønsket en kvalitetsforbedring og verktøy som gjør det enklere for oss å ha oversikt og kontroll over hvilke legemidler pasientene våre bruker og sikre at det vi leverer er bra, innleder han.

Ringsaker kommune gikk inn med finansiering av kurset og la også til rette for at de som ønsket kunne delta.

Vi har gått målrettet gjennom egen praksis og fått avdekket hvilke sider som er under kontroll og hvor vi har forbedringspotensial. Tommy Andreassen, fastlege

– Samarbeidet med SKIL ble derfor en vinn-vinn-situasjon. Vi fikk bedre kontroll på egne pasienter og spesialistpoeng, uten å måtte reise bort fra verken praksis eller familie. Kommunen, som i alle år har utbetalt driftstilskudd, men uten å egentlig ha noen formening om innholdet fastlegetjenestene, har fått bedre oversikt, sier Andreassen videre.

Erfaringsdeling
Kurset ble gjennomført i grupper, satt sammen på tvers av legekontorene, der legene delte erfaringer med hverandre og la egen praksis under lupen.

– Personlig har jeg blitt mer oppmerksom på en del problemstillinger knyttet til forskrivning av medikamenter og føler jeg i dag er tryggere i oppfølgingen av pasienter, har bedre rutiner og en mer kvalitetssikret praksis. Problemstillingene har jeg har kjent til fra før, men de er blitt «spisset» litt etter kurset.

– Vi har også gått målrettet gjennom egen praksis og fått avdekket hvilke sider av den vi har under kontroll og hvor vi har forbedringspotensial. Ved å etablere faste rutiner ser man tydelige og målbare forskjeller, det er artig å følge med på.

Struktur og oversikt
En av utfordringene Andreassen viser til, er at pasienter ofte får utlevert andre legemidler enn det fastlegen forskriver, enten reseptfritt på apoteket, på sykehjem eller sykehus.

–  Da er det viktig å ha tid til å gå gjennom og sjekke interaksjoner. Sikre at rett medisin gis i rett dose til rett pasient og ikke har uheldig påvirkninger på lever og nyrer. Det å få struktur på hvordan dette gjennomføres, få det inn i ryggmargsrefleksen, har vært veldig nyttig. Og det blir desto viktigere med en stadig eldre og mer sammensatt pasientpopulasjon.

Fokus på annet enn økonomi
Legemiddelgjennomgang er forskriftsfestet i fastlegeforskriften. I den nye handlingsplanen for fastlegeordningen legges det også vekt på systematisk kvalitetsarbeid ved fastlegekontoret og på systemnivå i kommunen.

MERSMAK: Nils Christian Faaberg, helse- og omsorgsrådgiver i Ringsaker kommune sier tilbakemeldingene på kurset er gode og at de vil gjenta suksessen.  Foto: privat

Ringsaker kommune har bidratt med organisering og finansiering av kurset for kommunens fastleger, noe som har medført lav terskel for å delta og stor oppslutning.

Nils Christian Faaberg, helse- og omsorgsrådgiver i Ringsaker kommune, sier til Dagens Medisin at ideen om et kurs i legemiddelgjennomgang kom da fastlegekrisen i kommunen var på sitt verste.

– Vi ønsker jo en god og solid tjeneste og ville bidra til kvalitetsheving og innhold, ikke bare ha fokus på arbeidsmengde og økonomi, sier Faaberg.

Han anslår at kommunene har brukt mellom 160.000-170.000 kroner på å få legene gjennom kurset i legemiddelgjennomgang. Noe av dette er tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og ønsker å gjennomføre flere kurs så snart som mulig, avslutter han.

Gode resultater
SKIL opplyser i en pressemelding at evalueringen etter kurset i Ringsaker viser at legene opplever å ha fått oppdatert kunnskap om legemiddelbehandling.

– De fleste fant forbedringspotensial i data fra praksis, og opplevde økt kvalitet på egen legemiddelbehandling som følge av tiltaket. Dessuten mente de fleste å ha fått nyttig praktisk kunnskap om kvalitetsarbeid generelt, sier Nicolas Øyane, spesialist i allmennmedisin og leder av SKIL.

17 av 19 leger anslår at pasienter etter legemiddelgjennomgang bruker færre faste legemidler.  

– Dette kan medføre en samfunnsøkonomisk gevinst og ikke minst, en stor helsegevinst for pasientene, argumenterer han videre.

Totalt har 292 leger fra hele landet hittil fullført kurset i legemiddelgjennomgang.

Powered by Labrador CMS