SKAL VURDERE SAK: Det er satt en ny dato for når leder Liv Synnøve Taraldsrud, og resten av medlemmene i Rikslønnsnemda skal ta opp saken mellom KS og Legeforeningen. Foto: Arkivfoto

SKAL VURDERE SAK: Det er satt en ny dato for når leder Liv Synnøve Taraldsrud, og resten av medlemmene i Rikslønnsnemda skal ta opp saken mellom KS og Legeforeningen.

Foto: Arkivfoto

Legevaktstrid skal behandles av Rikslønnsnemnda til sommeren

Behandlingen av striden mellom KS og Legeforeningen som førte til streik i fjor høst, skulle opprinnelig ha vært behandlet i mars, men ble utsatt på grunn av LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå bortgang.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Saken ble utsatt fordi medlemmet fra LO i Rikslønnsnemnda måtte melde avbud på kort varsel.

Nå er saken satt opp til behandling 9. juni. Det skjer i et digitalt møte. 

Vil ha grense

Bakgrunnen for konflikten er at Legeforeningen ønsker et tak for hvor mange timer legevakt en fastlege kan pålegges å jobbe. Det finnes i dag ingen slik begrensning.
KS, som organiserer kommunene, vil ikke innføre et slikt tak og mener at fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Også tidligere har en legestreik vært tema i Rikslønnsnemnda. I etterkant av sykehusstreiken i 2016 vant arbeidsgiversiden, ved Spekter, frem i nemnda. Legeforeningen tok imidlertid saken til Arbeidsretten og fikk opphevet kjennelsen.

Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sa i fjor at han ikke utelukker at også denne saken kan ende i arbeidsretten, dersom legene ikke får gjennomslag.

Powered by Labrador CMS