UNDERSØKELSE SOM KAN REDDE LIV: Prosjektleder Thomas de Lange (til høyre) utfører endoskopi sammen med overlegene Tanja Owen og Ole Darre-Næss.  Foto: Anette Andresen
UNDERSØKELSE SOM KAN REDDE LIV: Prosjektleder Thomas de Lange (til høyre) utfører endoskopi sammen med overlegene Tanja Owen og Ole Darre-Næss. Foto: Anette Andresen

Går inn for tarmkreftscreening

Arbeidsgruppe går inn for at alle som fyller 55 år skal få tilbud om screening mot tarmkreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

«Det bør innføres et landsomfattende screeningprogram mot tarmkreft», konkluderer arbeidsgruppen som har utredet spørsmålet på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Hovedårsakene er at det minsker kreftbelastningen for den enkelte og for samfunnet. Kostnadsberegninger taler også for at det blir billigere å forebygge, sier Thomas de Lange i Kreftregisteret. Han har ledet arbeidsgruppen, og forteller at det var konsensus om konklusjonen.

Undersøke hele tarmen
Arbeidsgruppen peker ikke ut én bestemt metode. I stedet anbefaler de at tre metoder; koloskopi, sigmoidoskopi og avføringsprøve, skal tas i bruk og testes videre.

Hittil har sigmoidoskopi (tarmkikkertundersøkelse av nedre del av tykktarmen) og avføringsprøver som tester for usynlig blod, vært testet ut i et pilotprosjekt ved Sykehuset Østfold og Sykehuset Venstre Viken. Nå foreslår arbeidsgruppen at koloskopi, hvor hele tarmen undersøkes, også skal tas i bruk.

– Vi har anbefalt tre metoder fordi vi fremdeles ikke vet hvem av dem som vil være mest effektiv i Norge. Koloskopi var lite dokumentert ved oppstart av piloten, men resultatet fra NORDICC studien, og særlig den norske delen, er meget lovende. Hvis vi får samme resultater vil dette være en metode med god effekt, sier de Lange.

Skal opp i rådet
Arbeidsgruppen anbefaler at screeningtilbudet rulles ut gradvis over tid og geografisk, for å sikre god kvalitet i alle ledd. De foreslår at ett nytt årskull inviteres hvert år med start det året de fyller 55 år. Valg og endring av screeningmetode må evalueres fortløpende basert på resultater fra løpende utprøving, understrekes det.

Rapporten ble nylig overlevert Helsedirektoratet. Sammen med en kunnskapsoppsummering fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og en økonomisk analyse danner rapporten grunnlag for debatt når saken skal opp i Prioriteringsrådet 22. september.

I løpet av høsten skal Helsedirektoratet så ta stilling til hva som skal anbefales til Helse- og omsorgsdepartementet, før det til syvende og sist blir opp til politikerne om de ønsker å bevilge midler til tarmkreftscreening.

Frykter villscreening
Et screeningprogram kan tidligst starte opp i 2019.

– Hvis det bevilges midler til planlegging over årets statsbudsjett samt midler til opplæring av fagpersoner kan vi begynne utrullingen 1. januar 2019, sier de Lange.

Les også: Her går legene på endoskopiskole

I rapporten advares det mot følgene av å ikke innføre et screeningprogram; det må forventes raskt økende bruk av villscreening som vil utsette befolkningen for et «screeningtilbud» som ikke kan kvalitetssikres eller evalueres», heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS