NYREKREFT: Immunterapi for avansert eller metastatisk nyrekreft har frem til nå vært ansett for kostbart, i forhold til nytten, til at den kunne tas i bruk i Norge. Illustrasjon: ThinkStock Foto:

Endelig ja til nyrekreft-medisin

Immunterapi-legemiddelet nivolumab (Opdivo) regnes nå som kostnadseffektiv behandling for nyrekreft og fikk ja til bruk av Beslutningsforum.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nyrekreftpasienter med avansert sykdom eller spredning har måttet vente lenge på at PD1-hemmeren Opdivo (nivolumab) har fått ja til bruk i Norge.

Mandag vedtok Beslutningsforum at legemiddelet kan tas i bruk hos denne pasientgruppen.

Nye data
I hurtigmetodevurderingen som Statens legemiddelverk nylig sluttførte, og som opprinnelig var grunnlag for dagens møte i Beslutningsforum, konkluderte Legemiddelverket derimot med at det immunterapeutiske legemiddelet fortsatt lå for høyt til at det kunne anses å være kostnadseffektivt.

I mellomtiden hadde BMS, som markedsfører Opdivo, levert inn nye studiedata. Legemiddelverket har nå gjort ytterligere en hurtigmetodevurdering med de nye dataene.

– Vi fikk nye, oppdaterte data i begynnelsen av februar. Dette er 26-måneders data som viser større effekt enn tidligere data og som er mer robuste og dermed blir kostnadseffektiviteten mye bedre. Vi konkluderte derfor med at nivolumab nå er kostnadseffektivt for nyrekreftpasienter, sier enhetsleder Kristin Svanqvist i Legemiddelverket til Dagens Medisin.

Prisen som ligger til grunn for beregningene er basert på prisen for nivomulab som ble inngitt i et eget LIS-anbud for PD1-hemmere i januar i år.

Siden prisene er hemmelige, er det ikke offentliggjort verken beregnet QALY eller budsjettkonsekvenser for sykehusene ved å ta i bruk nivolumab hos nyrekreftpasienter.

Powered by Labrador CMS