BEHANDLINGSVINDUET? – Dette er legemidler som det offentlige ofte sier nei til i startfasen, fordi de vurderes som  for dyre. Pasientene kommer til oss fordi de har fått kunnskap om denne behandlingsmuligheten og ville ha reist til utlandet dersom tilbudet ikke hadde vært hos oss, sier Grethe Aasved, direktør i Aleris Helse. Her avbildet sammen med onkolog, Marius Normann.  
 Foto: Rune Thorstein
BEHANDLINGSVINDUET? – Dette er legemidler som det offentlige ofte sier nei til i startfasen, fordi de vurderes som for dyre. Pasientene kommer til oss fordi de har fått kunnskap om denne behandlingsmuligheten og ville ha reist til utlandet dersom tilbudet ikke hadde vært hos oss, sier Grethe Aasved, direktør i Aleris Helse. Her avbildet sammen med onkolog, Marius Normann. Foto: Rune Thorstein

31 pasienter får medisin som ikke brukes offentlig

Antall pasienter som har blitt behandlet med immunterapi ved Kreftsenteret har doblet seg, siden november i 2015.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I november i fjor behandlet Infusjonsenheten ved Aleris Kreftsenter i Oslo ti pasienter på PD1-hemmere. Nå har de behandlet 31 pasienter med medikamenter som foreløpig ikke har blitt godkjent av Beslutningsforum, hvorav 26 fikk immunterapi, forteller Grethe Aasved, administrerende direktør i Aleris Helse.


– Majoriteten betaler selv
– Den 8. februar hadde vi behandlet 26 pasienter med immunterapeutisk behandling. Antakeligvis har vi derfor noen flere allerede nå. Av disse 26 pasientene, hadde åtte dekning fra helseforsikring. I tillegg har vi hatt fem pasienter som har fått annen medikamentell behandling, som heller ikke dekkes av det offentlige. Majoriteten betaler selv, forteller Aasved.
– Vi har hatt fem pasienter med malignt melanom, som nå er overført til det offentlige etter at de bestemte at disse pasientene skulle få refusjon. I tillegg har vi tre pasienter med cancer renis (nyrecellekreft), fjorten pasienter med ikke-småcellet lungekreft og fire pasienter med andre diagnoser, opplyser Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris.


– Øker stadig
– Denne andelen pasienter øker stadig. Særlig etter at Beslutningsforum sa nei til lungekreftpasienter med plateepitelsvulster, sier Aasved.

Hendelsen hun viser til er forrige ukes møte i Beslutningsforum, hvor lederne i de regionale helseforetakene bestemte seg for at PD-1 hemmeren nivolumab (Opdivo) blir for kostbare for det offentlige helsevesenet.
Bakgrunnen for dette er at Statens Legemiddelverk i sin kostnadsvurdering av nivolumab, kom frem til at legemiddelet ikke er kostnadseffektivt etter dagens hemmelige Legemiddelinnkjøpssamarbeids-pris, for å behandle ikke-små cellet (NSCLC-kreft) lungekreft av typen plateepitelkarsinom.

Beslutningsforum er imidlertid ikke ferdig å behandle legemiddelet, og skal gjøre et anbud på PD1-hemmere frem mot sommeren i år.


«Behandlingsvinduet»
Aasved forteller at Aleris per dags dato behandler flest lungekreftpasienter, men påpeker at dette kan forandre seg fort.

– Hva slags type pasienter vi behandler er helt avhengig av hvilke nye legemidler som kommer, og igjen hvilke av disse som ikke er godkjent for refusjon enda. Dette kommer av at vi behandler i «vinduet» mellom godkjent markedsføringstillatelse for legemiddelet og når beslutningsforum har sagt ja, slik at offentlige sykehus har lov til å kjøpe det inn.
Aasved tror at disse behandlingsvinduene vil gjenta seg med andre legemidler i fremtiden:
– Jeg tror vi kommer til å ha sånne bølger hele tiden, i det vinduet, mellom et legemiddel får godkjent indikasjon og at Beslutningsforum godkjenner det.


– Viser at forsikring er lurt
Direktøren sier de ikke kjenner til noe helseforsikringsselskap som ikke har dekket immunterapibehandling.
– Det har vi ikke opplevd. Dersom en skulle lete etter en grunn for å ha helseforsikring, så må det være slike tilfeller som de immunterapeutiske legemidlene aktualiserer, sier hun.
– I flere offentlige debatter, argumenteres det ofte at det ikke er noen vits å ha helseforsikring. Jeg mener at situasjonen per dags dato viser at det er det grunn til å ha.


Forsikring?
– Er det etisk utfordrende når pasienter ikke har forsikring?
– Vi forholder oss til at pasientene kommer hit og tilbyr dem behandling. Ikke hvordan de betaler. De har bestemt seg og drar til utlandet dersom ikke vi tilbyr behandlingen. Derfor er det viktig at vi er her.
– Det er tryggere at de kommer hit, hvor vi har et godt samarbeid med behandlende lege på det offentlige sykehuset, legger Aasved til.


– Blest i media
– Opplever dere økt pågang av pasienter som ønsker behandlinger?
– Ja, særlig i de periodene når det er blest i media og diskusjonen går blant fagfolk på de store sykehusene. Dette skjer i tidsvinduet, som oppstår da dokumentasjon av behandlingsresultater fra nye studier foreligger – da fagmiljøene ønsker å tilby de nye legemidlene til sine pasienter, og frem til Beslutningsforum har sagt ja til bruk av legemiddelet på de offentlige sykehusene. Da øker mengden pasient-henvendelser. Slik sett så er aktiviteten hos oss et speilbilde av det som skjer i disse prosessene.
– Fagfolkene i det offentlige er premissleverandørene. Pasientene kommer som oftest til oss etter å ha snakket med sin behandlende lege i det offentlige, fremholder hun.

Behandler off-label
Aleris har tidligere opplyst at de behandler lungekreftpasienter med adenokarsinom og pasienter med nyrecellekarsinom, med PD1-hemmeren nivolumab. Indikasjoner som foreløpig ikke har godkjent markedsføringstillatelse i Norge, men som har vist lovende resultater i fase-3 studier.
Aasved understreker at de kun gir slik "off label"-behandling i samråd med behandlende leger i det offentlige.
– Vi har en regel for at leger i det offentlige må samtykke til off-label behandling hos oss, dersom vi skal tilby dette til pasienter, sier hun.


Kostnad
I en tidligere sak på dagensmedisin.no, har Normann opplyst at immunterapibehandling på Aleris med PD-1 hemmeren nivolumab, koster om lag 202.000 kroner for fire kurer som gis over to måneder, til en person på mellom 67-80 kg. Ifølge kreftlegen er fire kurer et minimum, for å evaluere om pasienten responderer på preparatet eller ikke.

– Det vil si at for et års behandling koster det omtrent 1,2 millioner kroner, med rask hoderegning, opplyste Normann.

Powered by Labrador CMS