DELTOK PÅ KURS: Legene Odd Bjørn Johnsen og Katarina Hagen deltok tidligere denne uken på kurs i kommunikasjon for leger i spesialisering i onkologi.

Foto: Victoria Ek

Nytt undervisningsprogram med pasienten i fokus

Oslo universitetssykehus (OUS) har i Avdeling for kreftbehandling (AKB) utviklet et kunnskapsbasert undervisningsprogram i kommunikasjon for leger i spesialisering (LIS) i onkologi.

Publisert

Undervisningsprogrammet ble testet ut denne uken for første gang. 

– Målet er å få kommunikasjonen i et riktig pasientperspektiv. Vi vurderer også om undervisningsprogrammet kan rulles ut ved andre sykehus. Vi håper filmen og programmet vil kunne bidra til at legene får enda bedre ferdigheter innen kunnskapsbasert og pasientsentrert kommunikasjon. Det øker både pasientens tilfredshet, livskvalitet og gir bedre behandlingsresultater, sier forsker og kursholder Tonje Lundeby.

Sykehuset ble kontaktet av Maria Sødahl i 2019, da hun hadde regissert filmen «HÅP», en dramafilm om en kvinne som får påvist tilbakefall av lungekreft, og som bygger på hennes egen historie. Sødahl ønsket et samarbeid med tanke på om filmen kunne brukes i undervisningsøyemed.
 
– Vi har fått tillatelse til å bruke sekvenser fra filmen i undervisningsprogrammet, og den ble vist i sin helhet på Vega scene i forkant av kurset, forteller Lundeby.

– Bedre rustet

Programmet tar for seg konsultasjonsstruktur, pasientperspektivet, informasjonsgiving, involvering og samvalg og avslutter med ivaretakelse av pasient og pårørende. 

Katarina Hagen og Bjørn Odd Johnsen er begge leger i spesialisering i onkolog ved Radiumhospitalet og på Ullevål. Hagen og Johnsen deltok onsdag på utdanningsopplegget.

– Hvilke tanker har dere om undervisningsprogrammet i kommunikasjon? 

MÅ OPPLEVES SOM NYTTIG: Tonje Lundeby, forsker og underviser på OUS, var en av kursholdere i Håp-undervisningen denne uka. Foto: Victoria Ek

– Dette kurset skal gjøre oss bedre rustet og bevisste i vår kommunikasjon med pasienten. Vi får helt klart et bedre fokus på pasientperspektivet og det i en setting uten forstyrrelser i en passelig gruppe på åtte deltakere. Vi har hatt en nyttig erfaringsutveksling, forteller Johnsen. 

Hagen forteller at det er viktig å få til en god konsultasjonsstruktur. 

– Kan du forklare nærmere hva det innebærer? 

– Vi må sikre oss at vi får sagt det vi må si og være trygge på at pasienten får alt med seg. Det er også viktig å få laget en agenda tidlig i konsultasjonen og ta det viktigste først og bli enige med pasienten om stegene videre. Her må vi ta hensyn til pasientens alder og hvor mye informasjon som er viktig å få formidlet der og da.

Involvering og samvalg 

Johnsen legger til at om det er en progresjon i negativ retning, er det utrolig viktig å gi pasienten tid til å ta imot informasjonen på en empatisk måte. 

– Pasienten er med på å ta et valg og vi må sikre oss at de forstår omfanget av de potensielle bivirkningene. Hva er viktig for pasienten og vet pasienten hvorfor de blir anbefalt den valgte behandlingen? På denne måten får pasienten kjenne et eierskap til sin sykdom og behandling, og det er en prosess.

– Vi finner dette kurset veldig nyttig og særdeles viktig. Å formidle et tungt budskap kan oppleves veldig vanskelig for mange, og dette må øves på i hverdagen og vi har virkelig anledning til det, sier Hagen.

– Hva er totalinntrykket av undervisningsprogrammet? 

– Det var så klart veldig sterkt å se filmen først, men det var så absolutt en riktig start for å få vårt tankesett fra kun pasientens perspektiv og ikke bare fra legens perspektiv. Vi føler oss veldig heldige som har fått muligheten til å være med i første gruppe, konkluderer begge legene.

Powered by Labrador CMS