FÅR TILBUD: Den inngåtte avtalen innebærer at kreftpasienter vil få tilgang til behandling med åtte legemidler utenfor indikasjon.  Foto: Getty Images

FÅR TILBUD: Den inngåtte avtalen innebærer at kreftpasienter vil få tilgang til behandling med åtte legemidler utenfor indikasjon. 

Foto: Getty Images

Firma skal tilby åtte legemidler i studie på presisjonsmedisin

Det første legemiddelselskapet har takket ja til å bidra i IMPRESS-studien. Avtalen gjelder legemiddel-behandling for inntil 168 pasienter og et diagnostikk-prosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

IMPRESS

En nasjonal kreftstudie som starter i 2021.Pasientene vil inkluderes i behandlingsgrupper (kohorter) basert på molekylær profil, kreftdiagnose og legemiddel.Det er anslått at det årlig vil kunne inkluderes rundt 250-500 pasienter i studien.Kilde: www.impressnorway.comHandlingsplan for kliniske studier.

Legemiddelselskapet Roche skal bidra med legemidler og diagnostikk til den nasjonale IMPRESS-studien på presisjonsmedisin som starter opp i vår.

Studien skal gi pasienter med langtkommen kreftsykdom, som ikke har andre behandlingstilbud, tilgang til persontilpasset utprøvende behandling.

– Vi er kjempeglade for at Roche nå er med, sier Kjetil Taskén, som er professor ved Universitetet i Oslo, leder ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS) og en del av studieledelsen.

Flere muligheter

Kort fortalt går IMPRESS-studien ut på at pasienter som ikke har andre behandlingstilbud få tilbud om en genpanel-analyse. Denne vil avdekke mutasjoner i kreftsvulsten. Så vil det gjøres en vurdering av om det finnes et legemiddel tilgjengelig i studien som kan ha spesielt god effekt for denne pasienten.

 • Legemidlene som brukes i studien vil være legemidler som er godkjent for bruk, men som skal prøves ut i andre settinger enn dem de er godkjent for bruk i. Legemidlene har altså markedsføringstillatelse, men skal testes til bruk utenfor indikasjon.

Studien er forskerinitiert og mottar offentlige midler til å dekke blant annet infrastruktur, men for å kunne tilby utprøving av legemidler, må også industrien bidra.

– Vi er nødt til å ha med industrien for å dekke legemiddelkostnadene. Jo flere legemiddelselskap vi får med, jo flere medikamenter vi får inn – og jo flere muligheter åpner seg for hver enkelt pasient, sier Taskén.

Inntil 168 pasienter

Selskapet Roche har forpliktet seg til å bidra med åtte medikamenter til inntil 168 pasienter. Dette inkluderer ulike målrettede behandlinger som ALK-hemmer, HER2-hemmer og behandling mot ROS-1-positive kreftsvulster.

– Hva vinner firmaer på å være med på en slik studie?

– De blir med på forskning og utprøvning som det kanskje ikke er så lett å gjennomføre alene. De får testet ut om legemidlene deres kan brukes til andre indikasjoner enn de er godkjent for, og bidrar til kompetanseoppbygging – og til å lage et system for implementering av presisjonsmedisin i Norge. 

Skal samle helseøkonomiske-data

Taskén viser også til at det er en fordel for firmaene at det skal samles inn data i IMPRESS som vil kunne brukes i helseøkonomiske vurderinger, det vil si vurderinger av om legemiddelet skal godkjennes til bruk for nye indikasjoner.

Kjetil Taskén er med i studieledelsen for IMPRESS, og en av deltakerne i Trial Management Committee.

      
        Foto: Arkivfoto
Kjetil Taskén er med i studieledelsen for IMPRESS, og en av deltakerne i Trial Management Committee. Foto: Arkivfoto

Dette er spesielt relevant når det er snakk om sjeldnere kreftdiagnoser, forklarer han.

– Tilfellene med en bestemt mutasjon, som skal kombineres med et bestemt legemiddel, kan være så få at jobben med å samle dokumentasjon og så søke om godkjenning vil være for dyr, med mindre dette tilrettelegges og effektiviseres.

Ikke mulig å tallfeste verdi

Roche skal også bidra med et prosjekt som tester ny diagnostikk. Diagnostikk-løsningen til Roche, Foundation One, vil bli brukt til å undersøke sirkulerende tumor-DNA, og dette skal sammenlignes med diagnostikk-løsningen i InPred, som i utgangspunktet skal benyttes i prosjektet. Avtalen inkluderer diagnostisk test for rundt 500 pasienter.

Legemiddelselskapet opplyser til Dagens Medisin ar det ikke er mulig å tallfeste verdien av avtalen på forhånd, og viser til usikkerheten knyttet til hvor mange pasienter som vil få behandling med medikamentene.

– Men det er klart at dekningen av legemidler og diagnostiske tester for en potensielt stor gruppe pasienter, er av stor verdi for sykehusene som deltar. Roche investerer i dette prosjektet i tråd med vårt mål om å være en langsiktig partner for helsetjenesten som bidrar til bærekraftige løsninger der pasientene raskt får tilgang til ny og mer persontilpasset behandling, sier Ingvild Hagen, leder for Roche sin satsning på persontilpasset medisin i Norge.

– Vi håper at vår signering av IMPRESS-avtalen motiverer andre firmaer til å gjøre det samme. For å realisere potensialet i dette prosjektet er vi avhengig av så mange medspillere som mulig.

Håper flere blir med

Så langt har det vært dialog med 16 firmaer om deltakelse i studien, opplyser Taskén.

– Få har sagt nei, men diskusjonen er på ulike stadier og tar tid fordi dette skal vurderes globalt i selskapene. Det varierer også hvor mange legemidler selskapene har som er aktuelle for IMPRESS. Roche har valgt ut åtte, et annet selskap kan ha to eller fire legemidler. Vi må se hva vi får til sammen, og håper at dette vil rulle etter hvert

IMPRESS-studien har planlagt oppstart 1. april.

Powered by Labrador CMS