UNDER KRAVET: Sykehuset i Stavanger og Nordlandssykehuset i Bodø opererte for få i forhold til Helsedirektoratets krav i 2019.  Foto: Colorbox

UNDER KRAVET: Sykehuset i Stavanger og Nordlandssykehuset i Bodø opererte for få i forhold til Helsedirektoratets krav i 2019. 

Foto: Colorbox

To sykehus nådde ikke kravet om operasjonsvolum

I fjor ble 718 lungekreftpasienter operert ved åtte sykehus. To av dem ligger under Helsedirektoratets krav om minst 40 lungekreftoperasjoner per år. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Lungekreft

Krav til årlig operasjonsvolum: 40 operasjonerAntall sykehus som opererer lungekreft: 8Antall sykehus som når krav til volum: 6Andel pasienter operert på sykehus som når krav til volum: 95 prosent (71 prosent i 2008). Kilde: Kreftregisteret

Det skriver Aftenposten, og peker på tall fra Kreftregisteret som viser at Sykehuset i Stavanger og Nordlandssykehuset opererte for få til å nå kravet om et volum på minst 40 operasjoner i 2019. 

95 prosent av pasientene ble operert på et sykehus som når volumkravet. 

Nylig kom Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft ut med årsrapporten for 2019. Den viser at de to sykehusene har ligget under minstekravet de fleste tidligere år også.

«Det er vanskelig å forstå at de regionale helseforetak, henholdsvis Nord og Vest, aksepterer dette gjennom lengre tid», skriver Fagrådet for lungekreft, som står bak rapporten.

Sykehuset i Stavanger utførte 13 operasjoner i fjor og Nordlandssykehuset Bodø, utførte 25 operasjoner. 

Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest sier forklarer at kirurgene som opererer i Stavanger kommer fra Bergen.

– Operatørene fra Bergen blir ikke dårligere operatører når de er i Stavanger.

– Det er altfor enkelt bare å telle antall operasjoner, mener han.

Tony Bakkejord, klinikksjef ved Kirurgisk klinikk i Nordlandssykehuset sier til Aftenposten at naturlig variasjon gjør at de fra år til år vil ha litt færre eller litt flere enn 40 inngrep og at de vil passere 40 inngrep før 2020 er omme.

Liv Marit Dørum er fagansvarlig for kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. Hun reiser til Bodø mandag for å presentere resultatene fra årsrapporten for Nordlandssykehuset.

– De har forklart at det er mange hensyn å ta i store distrikter. Vi er likevel spent på om de vil gjøre noen andre vurderinger i år, sier hun til Aftenposten.

Geir Tollåli, fagsjef i Helse Nord, sier dette er noe RHF-et skal se på når kreftplanen skal revideres, som Dagens Medisin omtalte i forrige uke.

Powered by Labrador CMS