VIL STARTE NÅ: Slik vi ser det bør det ikke behov for den omfattende utredningen som Kjerkol legger opp til. Det er nå vi høster størst effekt hos den betydelige gruppen, bestående av de som røykte på 70- og 80-tallet, skriver Kari Grønås. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Tidlig deteksjon av lungekreft er en nødvendig investering

Norge har allerede etablert vellykkede screeningprogrammer for en rekke andre sykdommer, som for eksempel brystkreft og tarmkreft. Det er på tide å utvide dette til lungekreft.

Publisert Sist oppdatert
Kari Grønås

På tross av at lungekreft er den kreftformen som dreper flest i Norge, eksisterer ikke et nasjonalt screeningprogram for kreftformen. Tall fra Kreftregisteret viser at 4000 nordmenn snart vil bli rammet av lungekreft i året. Dette omfanget er betydelig, og behovet for et nasjonalt screeningprogram for lungekreft er stort.

Lungekreft oppdages for sent

Kun 30 prosent lever fem år etter lungekreftdiagnosen. Samtidig vet vi at 68 prosent kureres hvis sykdommen oppdages før kreften har spredd seg. Når lungekreft oppdages i senere stadier er behandlingsmulighetene begrensede. Gjennom screening vil vi kunne identifisere lungekreft tidligere, noe som sikrer høyere behandlingseffektivitet og bedre overlevelsesrate.

Må få fart på utredningen

Saken som omhandler et nasjonalt screeningprogram har ligget hos Helsedirektoratet siden 2019, og lite har skjedd. Derfor er det gode nyheter at FrPs helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud nylig stilte et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol hvor han lurte på når Helsedirektoratet vil sette i gang utredning av innføring av lungekreftscreening. Ministeren svarte at det blant annet er behov for mer kunnskap om metodikk, rekruttering og kartlegging.

Vi har allerede god kunnskap fra Akershus universitetssykehus, der forskere nylig har gjennomført en pilotstudie for lungekreftscreening. I tillegg anbefalte EU 2022 at medlemsland bør innføre lungekreftscreening. Slik vi ser det bør det ikke behov for den omfattende utredningen som Kjerkol legger opp til. Det er nå vi høster størst effekt hos den betydelige gruppen, bestående av de som røykte på 70- og 80-tallet.

Screening medfører en stor samfunnsgevinst

I tillegg til å redusere dødelighet, vil en nasjonal lungekreftscreening-program også gi betydelige besparelser for helsesystemet på lang sikt. Tidlig deteksjon betyr mindre omfattende behandling, færre sykehusinnleggelser og dermed lavere kostnader. En investering i screening er derfor ikke bare en investering i folkehelsen, men også en økonomisk fordelaktig beslutning.

Pasientene føler skam

Lungekreftscreening vil bidra til et omfattende offentlig informasjons- og opplysningsarbeid for å øke bevisstheten om viktigheten av screening, både for helsepersonell og befolkningen. Røyking er årsaken til rundt 8 av 10 lungekrefttilfeller. Erfaringen fra Ahus-piloten er at røykere som får tilbud om lungekreftscreening er motiverte for røykeslutt, og tar imot tilbud om hjelp til røykeslutt. Et screeningprogram for lungekreft vil derfor kunne ha en viktig forebyggingskomponent. Gjennom et nasjonalt screeningprogram vil befolkningen få økt kunnskap om risikofaktorer for lungekreft, som kan føre til endringer i livsstil og redusere forekomsten av røyking.

Må se til andre screening-program

Norge har allerede etablert vellykkede screeningprogrammer for en rekke andre sykdommer, som for eksempel brystkreft og tarmkreft. Det er på tide å utvide dette til lungekreft. Tiden for handling er nå. Et nasjonalt program for lungekreftscreening er en investering i folkehelsen og et sentralt bidrag for å bekjempe en av de mest dødelige kreftformene. Det vil redde liv, redusere lidelse og bidra til å redusere helsekostnadene på lang sikt.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS