– Programstyret i Klinbeforsk har besluttet at det i 2020 utlyses inntil 50 millioner kroner til forskning innen persontilpasset medisin og presisjonsmedisin innen kreftområdet, sier Helse Sør-Østs Jan Frich. Arkvifoto Foto:

Har 50 millioner til presisjonsmedisin

Ønskes: 50 millioner til presisjonsmedisinGis bort: 50 millioner til presisjonsmedisin

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Artikkelen er oppdatert kl 15:49, med en presisering av at det er Klinbeforsk, og ikke Helse Sør-Øst alene som skal utlyse bevilgningen.

Som Dagens Medisin skriver, anslår Kjetil Taskén at den nye studien de ønsker å starte innen preisjonsmedisin, har behov for 50 millioner kroner.

Regionenes felles forskningsprogram, Klinbeforsk, har man 50 millioner man vil bevilge til forskning på presisjonsmedisin.

På spørsmål om dette «sammentreffet» henviser viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst til at de regionale fagdirektørene, gjennom Nye metoder, har identifisert et behov for å etablere forskning om utprøvende behandling ved kreft:

– Programstyret i Klinbeforsk har besluttet at det i 2020 utlyses inntil 50 millioner kroner til forskning innen persontilpasset medisin og presisjonsmedisin innen kreftområdet. Det er snakk om kliniske studier som skal inkludere pasienter med metastaserende kreftsykdom uten andre behandlingsmuligheter.

– Er disse pengene «øremerket» denne nye studien?

– Nei, dette er en åpen utlysning. Beslutningen bygger på en erkjennelse av at det er behov for å etablere kliniske studier av ny behandling ved kreft hvor dokumentasjonen er mangelfull, og hvor vi kan, og bør, høste ny kunnskap. Søknader til den målrettede utlysningen vil i likhet med andre prosjekter bli vurdetr av internasjonale eksperter, sier Frich.

Powered by Labrador CMS