Norske helsemyndigheter forplikter seg til å følge veikartet til britiske NHS og amerikanske HHS mot et utslippsfritt helsevesen. Kartet retter seg i stor grad mot anskaffelser. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Norske helsemyndigheter forplikter seg til internasjonalt miljøkrav

I et nytt samarbeid med Storbritannia og USA forplikter norske helsemyndigheter seg til å følge internasjonale miljøkrav for anskaffelser.

Publisert

Det betyr blant annet strengere krav til utslipp og materialbruk for leverandørene til helsesektoren, skriver helseforetaket Sykehusinnkjøp.

Samarbeidet er en forlengelse av Norges tilslutning til helseprogrammet under klimakonferansen i Glasgow 2021. Et 50-talls land signerte denne avtalen, og i ettertid har helsemyndighetene i Storbritannia (NHS) og USA utformet et veikart for å nå målene i avtalen.

Det er dette veikartet, kalt NHS Procurement Roadmap, norske helsemyndigheter nå har forpliktet seg til å følge.

– Vi vet at det største potensialet for utslippskutt ligger i verdikjeden, altså alt vi kjøper inn. Det er her 70 til 80 prosent av klimagassutslippene skjer, sier spesialrådgiver Maiken Pollestad Sele i Sykehusinnkjøp.

Derfor retter satsingen seg i stor grad mot produksjons- og distribusjonsleddet før bestillingene kommer til sykehusene. Ett av målene er at alle leverandører skal ha en plan for hele produksjons- og fraktkjeden, i tråd med NHS sine mål for nullutslipp, innen april 2027.

Helsedirektoratet har også utarbeidet et høringsutkast til et norsk veikart mot en bærekraftig, lavutslipps helsetjeneste.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS