TAR INITIATIV: – Utspillet fra sanitetssjefen er et viktig signal, og skaper et politisk rom for å løfte denne gruppen, sier Ylf-leder Christer Mjåset.  Foto: Anne Grete Storvik
TAR INITIATIV: – Utspillet fra sanitetssjefen er et viktig signal, og skaper et politisk rom for å løfte denne gruppen, sier Ylf-leder Christer Mjåset. Foto: Anne Grete Storvik

Vil påvirke Forsvaret til å løfte VAB-legene

Yngre legers forening ønsker på kort sikt å jobbe overfor Forsvarsdepartementet til å bedre VAB-legenes vilkår. På lengre sikt vil foreningen avskaffe ordningen.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forsvaret har over lengre tid slitt med rekrutteringen av leger til ordningen vernepliktig akademisk befal (VAB).

Dagens Medisin kunne nylig melde at både sanitetssjef Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen i Forsvaret og VAB-legenes tillitsvalgte tar til orde for at vernepliktig legetjeneste får samme vilkår som begynnerstillinger i sykehus.

Store rekrutteringsproblemer
Nå forteller leder Christer Mjåset i Yngre legers forening (Ylf) at foreningen vil jobbe for å løfte vilkårene for VAB-leger.

– Utspillet fra sanitetssjefen er et viktig signal, og skaper et politisk rom for å løfte denne gruppen. Vi vil nå ta et initiativ overfor Forsvarsdepartementet om saken, og vi ønsker å prioritere VAB-legene fremover. Vi kan også være en brobygger mellom Forsvaret og Helsedirektoratet når det gjelder å få inn læringsmål for spesialisering som kan oppnås i Forsvaret, sier Mjåset til Dagens Medisin.

– Forsvarsdepartementet viser til at VAB-leger har bedre vilkår enn vanlige vernepliktige, og mener det blir feil å sammenligne VAB-tjeneste med sykehusjobb. Hvordan stiller du deg til den argumentasjonen?

– Først og fremst har Forsvaret store rekrutteringsproblemer. For det andre er prosentandelen som avtjener verneplikt i Norge i dag veldig lav. I en slik situasjon er det ikke noe i veien for at man løfter frem en gruppe for å dekke et behov.

Vil avvikle ordningen
I punktprogrammet, som beskriver hvilke saker Ylf skal arbeide med i perioden 2015 til 2017, heter det at foreningen skal jobbe for «avvikling av ordningen med vernepliktig akademisk befal, og overgang til frivillige, profesjonaliserte legetjenester i forsvaret».

– Vi mener fortsatt at dette på lengre sikt bør gjøres om til en rekrutteringsbasert ordning. Jeg tror man kunne gjøre legetjeneste i Forsvaret attraktivt, blant annet med tanke på kursene som tilbys. Det finnes leger som ikke bare vil tråkke rundt i hvit frakk, men som ønsker en annerledes tjeneste, sier Mjåset.

Powered by Labrador CMS