MEDISINSTUDENTENE FORNØYD: Norsk medisinstudentforening (Nmf) ønsker kjønnskvotering. – Vi ser kvotering som nødvendig, slik at ikke andelen menn kommer ned på et kritisk nivå, sier Eivind Valestrand, tidligere Nmf-leder. Foto: Vidar Sandnes Foto:

Legene sier ja til kjønnskvotering på medisinstudiet

– Det er viktig at vi gjør noe før ubalansen blir enda større, sier tidligere leder av Norsk medisinstudentforening, Eivind Valestrand.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Landsstyret i Legeforeningen støtter forslaget om kjønnskvotering ved opptak til medisinstudiet – for å utjevne kjønnsbalansen.

I dag er cirka 70 prosent av medisinstudentene i Norge kvinner.

Vedtaket lyder som følger:

«Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet og universitetene sørge for en jevnere kjønnsbalanse i den medisinske grunnutdanningen ved å innføre kjønnskvotering der andelen bør være minst 40 prosent av hvert kjønn. Andre rekrutteringstiltak som utjevner ubalansen må også iverksettes samtidig».

"Nødvendig"
Norsk medisinstudentforening (Nmf) har gått inn for kvotering. Tidligere leder av Nmf, Eivind Valestrand, la frem forslaget som ble debattert og kvotert over på landsstyremøtet.

– Det er viktig at vi gjør noe før ubalansen blir enda større. Vi ser derfor kvotering som nødvendig, slik at ikke andelen menn kommer ned på et kritisk nivå, sier Eivind Valestrand til Dagens Medisin.

Delte meninger
Saken har vært på høring, og om lag halvparten av høringsinstansene var positive til kvotering på minst 40 prosent.

Sentralstyret mener utviklingen på medisinstudiet, med klar overvekt av kvinnelige studenter, er urovekkende. Sentralstyret støtter kvotering og mener det også trengs iverksetting av andre tiltak samt en utredning av årsakene til den ujevne kjønnsfordelingen på medisinstudiet.

Les saken: – Kvotering er feil virkemiddel

Valestrand støtter også opp om andre tiltak for å få inn flere menn på medisinstudiet.

– Samtidig må ikke dette bli en hvilepute for fakultetene – også andre tiltak må til for å skape en kjønnsbalanse blant legene. Det er både vi som profesjon og pasientene tjent med. 

 Yngre legers forening (Ylf) diskuterte saken på sitt årsmøte i april. Ylf-leder Christer Mjåset uttalte at han helte mot kvotering. Debatten viste at mange synes temaet er vanskelig.

Les saken: Ylf-lederen vil kvotere inn menn på legestudiet

Powered by Labrador CMS