KLAGE TIL ESA: Det europeiske overvåkningsorganet (ESA) har bedt norske myndigheter avklare hvorfor leger med dansk cand.med må ha gjennomført KBU for å kunne starte i LIS1. Foto: Skjermdump

ESA krever svar om LIS1 for leger utdannet i Danmark

Helse- og omsorgsdepartementet har brukt flere måneder på å svare ESA på spørsmål om forskjellsbehandling av nyutdannede leger med utdanning fra Danmark.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om medisinstudentene i Danmark som klager på at de må gjennomføre det de opplever som en «dobbel turnustjeneste», når nye regler for LIS-1 trer i kraft fra 2019.

Frem til 2019 får nyutdannede leger fra Danmark tilbud om en lisens for å jobbe i LIS1 i Norge, dersom de ikke har gjennomført den danske turnustjeneste (KBU), for å få autorisasjon til å jobbe selvstendig som lege.

Fra januar 2019 opphører altså denne ordningen, som ble opprettet som en overgangsordning for omlegging fra den gamle turnusordningen til den nye turnusordningen i 2012, som etterhvert har blitt til LIS1.

KLAGER:– Vi opplever at HOD ikke vil svare oss med en begrunnelse for hvorfor vi ikke lenger skal tildeles turnuslisenser med en cand. med. fra Danmark. Derfor har vi nå sendt en formell klage til HOD, sier Ole Christian Fredriksen, medisinstudent i Danmark på sjetteåret og medlem av Studentforeningen for en rettferdig turnusordning. Foto: Privat

I LIS1 er det et krav at legene har autorisasjon for at de skal kunne begynne spesialisering. I omleggingen fra det gamle til det nye systemet, fikk nemlig de som har cand.med fra Norge autorisasjon etter endt utdanning.

Etterlyste svar
I februar klaget flere av studentene i Danmark dette inn til Det europeiske overvåkningsorganet, ESA. I juli ba ESA Norge om å svare på ytterligere spørsmål.

Blant annet vil ESA ha svar på om det er korrekt at den norske medisinutdanningen er lik i lengde, innhold og ECTS-poeng – og om Norge kan forklare hvorfor de har endret sin praksis med å utstede lisensene. 

ESA ber også om en redegjørelse for hva som er forskjellen på personer som har gjennomført den norske turnustjenesten og slik sett er fritatt fra LIS1 - og personer som har en dansk cand.med og har gjennomført dansk KBU (dansk turnustjeneste). 

Har utsatt saken
Fristen for å svare ESA var 27. august. Norge og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har foreløpig ikke svart på ESAs henvendelse. HOD opplyser til Dagens Medisin at de har bedt om en utsettelse i saken.

Det er imidlertid ikke satt noen ny frist, ifølge HOD, som via sin kommunikasjonsavdeling sier til Dagens Medisin at de tar sikte på å besvare ESAs brev «snart».

ESA bekrefter ovenfor Dagens Medisin at norske myndigheter har fått en utsettelse på å komme med et svar, og at de forstår det slik at Norge planlegger å svare snarlig.

UENIG: – Når de siste av studentene som ble påvirket av regelendringen nå uteksamineres, er det naturlig at overgangsordningen avvikles som planlagt, sier leder Rannei Hosar i Norsk medisinstudentforening (Nmf) Foto: Privat

Har også klaget på HOD
Studentene i Danmark, som snart uteksamineres og må ta dansk turnus før de kan påbegynne LIS1, har også gått sammen om å sende en formell klage til HOD. 

Blant annet fordi de opplever å ikke få et godt nok svar fra norske myndigheter: 

– Vi opplever at HOD ikke vil svare oss med en begrunnelse for hvorfor vi ikke lenger skal tildeles turnuslisenser med en cand. med. fra Danmark. Derfor har vi nå sendt en formell klage til HOD – på saksbehandlingstiden og forvaltningsprosessen, sier Ole Christian Fredriksen, medisinstudent i Danmark på sjetteåret og medlem av Studentforeningen for en rettferdig turnusordning. 

Foreningen er startet opp av de norske studentene i Danmark som påvirkes av den nye endringen. Studentene håper at saken skal ta en annen vending før de er ferdig på skolen til neste vår. Fredriksen mener også dette vil påvirke andre medisinstudenter.

– Dette som Norge gjør, vil legge ekstra press på LIS-1 ordningen. Det vil komme et tonn leger hjem etter å hatt et års lønnet arbeid i utlandet – som vil stille sterkere enn medisinstudenter fra norsk utdanning, uten like mye arbeidserfaring. Slik sett blir det en skjev fordeling av stillingene og en tap-tap-situasjon for alle.

– Naturlig at overgangsordningen avvikles
– Nmf jobbet for innføringen av en tidsavgrenset overgangsordning fra 2012. Det er viktig å sikre at regelendringen ikke medfører urimelige konsekvenser for studentene som allerede hadde påbegynt sin utdanning under de gjeldende vilkårene før regelendringen i 2012, sier leder Rannei Hosar i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

– Når de siste av studentene som ble påvirket av regelendringen nå uteksamineres, er det naturlig at overgangsordningen avvikles som planlagt, presiserer lederen.

Hosar forstår at situasjonen er vanskelig for studentene i landene det gjelder. Men hun påpeker at det lenge har vært kjent at ordningen avvikles i 2019.

– Det er veldig uheldig dersom noen av studentene har opplevd at informasjon om dette ikke har vært tilgjengelig.

– Viktig å skille
Hosar mener det er viktig å skille mellom LIS1, KBU og tidligere norsk turnus, som «ikke er det samme».

– Organiseringen av grunnutdanningen i medisin er ulik i ulike land i EU/EØS, og det er lokale myndigheter som avgjør når de gir autorisasjon til sine leger. Den danske KBU er obligatorisk praksis for å få autorisasjon, mens norsk LIS1 er første ledd i spesialistutdanningen, sier Hosar.

– Som hovedregel mener Nmf at leger skal gjennomføre LIS1 før videre spesialisering i Norge. Det gir trygge rammer og oppfølging til ferske leger, og erfaring fra norsk helsevesen. Dette er avhengig av at antallet LIS1-stillinger økes, slik at det svarer til behovet for legespesialister

Powered by Labrador CMS