FORNØYD: Sykepleiere i akuttmottaket på Helgelandssykehuset i Mo i Rana. Fra venstre: Anne-Lise Solberg (avdelingseder), Lisbeth Storvik, Herdis Selnes og Unni Andersen. Foto: Privat

Ønsketurnus medvirker til lavt fravær

Akuttmottaket ved Helgelandssykehuset Mo i Rana har et sykefravær på bare vel to prosent. At medarbeiderne lager sin egen turnus, trekkes frem blant årsakene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Akuttmottaket har et stabilt sykefravær på to–tre prosent, og så langt i år er det på 2,23 prosent. Til sammenligning var det gjennomsnittlige sykefraværet blant norske arbeidstakere 6,4 prosent i andre kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå.

– Det er viktig å dra med medarbeiderne i planleggingen av turnusen. De tilbringer tross alt åtte timer på jobben daglig og jobber både kveld og natt. Så langt det er mulig, er vi derfor opptatt av at de ansatte også får tilpasset turnusen til privatlivet, sier avdelingsleder Anne-Lise Solberg til Dagens Medisin.

– Sterkt medvirkende
Solberg mener at en sterkt medvirkende årsak til at medarbeidere er lite borte fra jobb kommer av at de selv skriver sin egen turnus.

– Arbeidslivet handler om å gi og ta. Det å være delaktig i turnusplanleggingen og ha innflytelse på den, gjør noe med de ansatte. De får derfor lov til å påvirke turnusen så mye som de kan, sier Solberg.

– Er det negative utslag ved ønsketurnus?

– Det kan jo av og til bli en hestehandel med enkelte ansatte, som vi må be om å korrigere bestemte vakter i turnusen. Flere kan derfor bli skuffet, men i det store og hele ser de at ønskene går inn. De er derfor fornøyd med ordningen.

– Flere forklaringer
Solberg trekker frem flere forklaringer på det lave fraværet, blant annet en stabil bemanning med lite turnover, et godt arbeidsmiljø med mye kollegial støtte og en fleksibel stab som stiller opp for hverandre, blant annet ved å bytte vakt.

– Når noen har behov for å bytte vakt, skjer det oftest at de først finner en kollega å bytte med. Deretter godkjenner jeg vaktbyttet, forteller avdelingslederen.

Powered by Labrador CMS