SKAMFULLT: – Det sitter så langt inne å være sykmeldt. Det er veldig skamfullt for mange, sier Ingunn Amble, som er spesialist i psykiatri og leder arbeidet med arbeidshelse ved Villa Sana.  Foto: Modum Bad

SKAMFULLT:  Det sitter så langt inne å være sykmeldt. Det er veldig skamfullt for mange, sier Ingunn Amble, som er spesialist i psykiatri og leder arbeidet med arbeidshelse ved Villa Sana. 

Foto: Modum Bad

Voldsom økning i pågang til Modum bad fra utbrente leger

Villa Sana, et rådgivnings- og kurstilbud for leger som føler seg utbrente eller at legelivet er krevende, har opplevd en voldsom økning i leger som tar kontakt de siste årene.

Publisert

En internasjonal undersøkelse viser at mange leger er overarbeidet og utbrent etter pandemien. Her hjemme forteller Allmennlegeforeningen om utbrente fastleger.

Villa Sana på Modum Bad merker økt pågang. Tilbudet som finansieres av Sykehjelp- og Pensjonsordningen for leger, har kurs og rådgiving i livsmestring og stressmestring. Det er ikke et behandlingstilbud og dermed ingen henvisning eller journalføring.

Ingunn Amble er spesialist i psykiatri og leder arbeidet med arbeidshelse ved Villa Sana. Hun tror den økte pågangen kan ha flere årsaker. 

– Du hører mye om denne fastlegekrisen, og det er all mulig grunn til å være bekymret for det, men vi ser at sykehuslegene beskriver en tilsvarende overbelastning, sier Amble. 

Inntil for noen år siden var fastlegene overrepresentert på Villa Sana. Nå er rundt en fjerdedel av legene i Norge fastleger, og en fjerdedel av henvendelsene til Villa Sana fra fastleger. 

Amble tror økningen totalt kan skyldes at hjelpetiltakene blir mer kjent, både gjennom jungeltelegrafen og at fastleger kjenner til tilbudet. 

Det kan også ha noe å gjøre med at det generelt i samfunnet har blitt mindre stigmatiserende å si at du trenger hjelp og synes ting er vanskelig. Det er mer aksept for det nå enn for noen år siden, sier Amble. 

Langt flere etter 2020

Pågangen har økt jevnt og trutt, men de siste to-tre årene har økningen vært sælig stor.

Det siste året har det ikke vært mulig å øke tilbudet i takt med henvendelser, slik at Villa Sana nå har fått ventetid på to måneder for en rådgivingsdag og fem måneder for kurs. 

Villa Sana har ikke helt nøyaktig tall for 2022 enda, så antallet i grafen er et cirkatall. 

Legeforskningsinstituttet har fulgt legers trivsel i yrket gjennom 30 år. Deres undersøkelser viser at de fleste legene i Norge har det bra, og er friske og fornøyde. 

Imidlertid har undersøkelsen Legepanelet, som er en longitudinell studie av et tilfeldig utvalg leger som er fulgt siden 1993, vist at noen piler peker feil vei. 

De siste målingene viser en nedgang i jobbtilfredshet blant både allmennleger og sykehusleger. Et gjennomgående tema er at legene i økende grad opplever at de ikke har nok kontroll over sin profesjonsutøvelse. Sykehuslegene må forholde seg til nye registreringsrutiner og arbeidstidsbestemmelser, mens allmennlegene opplever at de stadig blir pålagt nye oppgaver.

Ambles inntrykk er at også andre sider ved legejobben har blitt mer krevende. 

– Noen opplever at pasientene har endret seg med tanke på hvilke krav de stiller. Det kan være krevende å få diskusjoner med pasientene om hvorvidt det er faglig grunnlag for å ta for eksempel CT-bilder eller starte antibiotikabehandling, at du ikke har den samme faglige autoriteten lenger, sier psykiateren.

Villa Sana ser også at gjennomsnittsalderen på de som tar kontakt går ned. 

Det er flere yngre leger som opplever en tung arbeidssituasjon, og ikke bare det, men som synes det er vanskelig å få livet totalt sett til å henge på greip, sier Amble.

Blant fastleger yngre enn 40 år i Norge er kvinner i flertall. Det er likevel ikke sånn at flere kvinner enn menn opplever tidsklemma. En undersøkelse gjort blant yngre leger viser at det i like stor grad er pappaer som skal hente i barnehagen og være hjemme med syke barn. 

Sliter med å spise og sove

Psykiateren forteller at mange ikke kjenner hvor slitne de er. De skal bare klare én dag til, og ser ikke det store bildet. 

– Man blir så opptatt av å komme gjennom dagen og har ikke kapasitet til å tenke alternativer, sier Amble.

Ved Villa Sana fører hun noen ganger opp legenes symptomer på en tavle. Det hjelper dem med å forstå. 

– De får ikke sove, får ikke spist som tidligere, har sluttet å trene, blitt mer glemsomme og ukonsentrerte og tenker mer negativt om seg selv. 

Når de ser det på tavla, tenker de at slik kan det ikke fortsette, sier Amble. 

Full sykmelding kan hjelpe

For å finne ut av hva som hjelper mot utbrenthet fulgte Villa Sana legene som benyttet tilbudet, i ett og tre år etter at de hadde vært hos dem. Målet var å se etter hvilke faktorer som kunne forutsi bedring.

– Prognosen var heldigvis god, de fleste hadde det bedre og var i full jobb, sier Amble.

Den eneste sikre faktoren som predikerte bedring etter ett og tre år, var at man i en periode hadde vært 100 prosent sykmeldt. 

Kjønn, alder og andre sårbarhetsfaktorer ga ikke signifikant utslag. 

Det som ble hypotesen, er at når du er utbrent, så er du så kjørt at det er viktig å være helt sykmeldt, ikke delvis sykmeldt, for å komme bort fra det som trigger belastningen. Hvis du er innom jobben, blir du gående med høye skuldre, mener Amble. 

 Noen blir helt apatiske. De trenger å «ligge til lading» til de kan være litt mer til stede. 

Amble understreker imidlertid at hun ikke råder alle til å sykmelde seg.

Det er mange nivåer av dette. Det er forskjell på å være sliten og overbelastet og det å være ordentlig utbrent. Vi må snakke med den enkelte om hva som er best, er det noen realistiske endringer og tiltak som kan prøves ut? For mange er dessuten det å gå hjemme og gruble en belastning i seg selv.

Villa Sana anbefaler legene å snakke med fastlegen sin. For også leger har i større grad enn tidligere en fastlege å gå til. 

Men det er ikke så lett for en lege å gå til fastlegen sin og si at de synes det er slitsomt å være lege. 

 Det sitter så langt inne å være sykmeldt. Det er veldig skamfullt for mange, sier Amble.

Mener at også leger må ha en fastlege

Hos Villa Sana anbefaler de sterkt at leger har en reell fastlege, og ikke stikker innom en kollega, spør en legevenn eller ordner seg selv.

Fastleger gir imidlertid ulike råd om sykmelding. 

Noen fastleger anbefaler veldig at du må holde ut, så går det sikkert over. Andre har kanskje hatt en sånn overbelastning selv. De er veldig sånn at «nå hører du hører på meg – nå sykmelder jeg deg». 

Amble er håper at det gjøres tiltak for å gjøre arbeidslivet overkommelig for alle leger.

Det er et dilemma at mye av den belastningen som oppleves og som de skal lære å håndtere, skyldes hvordan jobben er organisert. Det er jo ikke så lett for den enkelte å endre det. Mange har prøvd å si fra.

Noen av legene som kommer har forventninger om at de skal bli enda mer effektive enn de er. Ofte er det ikke rom for å effektivisere hverdagen mer. 

Det er ikke dem det er noe galt med, det er arbeidsforhold som vi alle ville blitt slitne av, sier Amble.

Powered by Labrador CMS