HF HAR ANSVAR: Anne Grethe Erlandsen peker på helseforetakene som ansvarlige for å etablere stillinger for leger i spesialisering i henhold til behov, herunder også i psykiatri.

Foto: Vidar Sandnes

HOD om psykiaterbehov: Sykehusene har ansvaret

Det er vesentlig å sikre at man klarer å rekruttere og beholde riktig kompetanse, fastslår statssekretær Anne Grethe Erlandsen, men peker på helseforetakene som ansvarlige.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Overlegeforeningen mener det må langt flere LIS-stillinger til for å få opp rekrutteringen av psykiatere i norske sykehus.

– Pasienter med psykiske lidelser skal møte en kompetent og tverrfaglig tjeneste, og fagfolkene er den aller viktigste ressursen. Derfor er det vesentlig å sikre at man klarer å rekruttere og beholde riktig kompetanse, og at man organiserer tjenestene og bruker fagfolkene på en bærekraftig måte, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Særlig utfordrende i distriktene
Ifølge SSB står psykisk helsevern står overfor de samme rekrutteringsutfordringene som helse- og omsorgstjenesten for øvrig.

– Selv om det vil være relativt god tilgang til leger og psykologer i årene fremover på nasjonalt nivå, vil det være rekrutteringsutfordringer, og da særlig i distriktene. Den mer desentraliserte strukturen i psykisk helsevern kan også gjøre det mer utfordrende å rekruttere til psykisk helsevern enn til somatikken. Pakkeforløpene har også løftet frem behovet for å sikre involvering av spesialister tidlig i forløpet, og tilbakemeldinger viser at dette noen steder er utfordrende, erkjenner hun.

Sykehusenes ansvar
Erlandsen peker imidlertid på helseforetakene som ansvarlige for å etablere stillinger for leger i spesialisering i henhold til behov, herunder også i psykiatri.

– Leger i spesialisering i psykiatri er i et ordinært arbeidsforhold. Stillingene opprettes i henhold til behov for denne kompetansen i helseforetakene og utlyses på vanlig måte. Dette styres ikke fra sentralt hold, men er et ansvar som ligger til tjenesten, sier hun, men peker på at flere helseforetak og regioner gjennomfører særskilte tiltak for å møte rekrutteringsutfordringene.

– Helse Sør-Øst har for eksempel tatt initiativ til et eget prosjekt for å rekruttere og beholde fagfolk i psykisk helsevern barn og unge. Dette prosjektet kan gi erfaringer og identifisere tiltak som også kan gjennomføres i de andre helseregionene.

Powered by Labrador CMS