NY FAGDIREKTØR: – Mine fanesaker er tilbud av likeverdige helsetjenester, involvering av brukere med økt grad av brukerstyring samt digitalisering av helsetjenester, sier Ulrich Spreng, som blir ny fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF etter Jan Frich. 

Foto: Vestre Viken HF

Ulrich Spreng blir ny fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF

Ulrich Spreng er tilsatt som direktør for medisin og helsefag (fagdirektør) i Helse Sør-Øst. Spreng tar over etter Jan Frich, som starter som starter som områdedirektør for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.

Publisert

 Spreng er i dag fagdirektør ved Vestre Viken HF.

 – Jeg er klar for store muligheter og utfordringer i grenseflaten mellom fag, politikk og ledelse, sier Ulrich Spreng. Mine fanesaker er tilbud av likeverdige helsetjenester, involvering av brukere med økt grad av brukerstyring samt digitalisering av helsetjenester. Jeg ser fram til å sette meg inn i arbeidet i regionen, og vet at jeg vil få mange dyktige og svært kompetente medarbeidere og kollegaer, sier Spreng.

Godt kjent i regionen

Den nye fagdirektøren i Helse Sør-Øst er utdannet lege og spesialist i anestesiologi med PhD, og han har en mastergrad i helseadministrasjon. Han har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, er godt kjent i regionen og har bred ledererfaring fra både privat og offentlig sektor, skriver helseforetaket i en pressemelding.

Spreng har blant annet vært overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål og lege i spesialisering ved blant annet Rikshospitalet og Bærum sykehus. I perioden 2012 - 2018 var han avdelingssjef ved Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak ved Bærum sykehus. Før han ble ansatt i Vestre Viken høsten 2019 var han Director i Consulting i konsulentselskapet Deloitte.

– Jeg er svært tilfreds med at vi får Ulrich Spreng med på laget. Som direktør for medisin og helsefag får han en sentral rolle i arbeidet med å sikre et godt og likeverdig helsetilbud for befolkningen i vår region, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Rask prosess

Det har vært en rask ansettelsesprosess: Søknadsfristen for stillingen gikk ut fredag 11. november. Det var tre søkere til stillingen.

– Stillingen som direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, har stor betydning både nasjonalt og i samarbeidet mellom sykehusene i vår region. Med sin brede bakgrunn og gode kjennskap til helsesektoren, vil Spreng ha de beste forutsetninger for å lede dette arbeidet, sier Rootwelt.

Når Ulrich Spreng tiltrer som direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF er fortsatt ikke avklart.

Powered by Labrador CMS