KOMMER INGEN VEI: – Åpenhet uten vilje til å erkjenne og handle, fører ikke langt av sted, sa direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, på Legeforeningens landsstyremøte. Foto: Lisbeth Nilsen Foto:
KOMMER INGEN VEI: – Åpenhet uten vilje til å erkjenne og handle, fører ikke langt av sted, sa direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, på Legeforeningens landsstyremøte. Foto: Lisbeth Nilsen Foto:

– Syndebukk-jakt øker ikke pasientsikkerhet og kvalitet

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn snakket til legene om viktigheten av å bygge en åpenhetskultur i fredstid.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

SORIA MORIA, OSLO (Dagens Medisin): Åpenhet og tillit var sentrale tema da Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn, holdt innlegg på Legeforeningens landsstyremøte i forrige uke.

Andresen var blant annet opptatt av at det er menneskelig, også for leger og andre ansatte, å lete etter syndebukker når noe har gått galt – men at det har lite for seg.

– Vårt utgangspunkt er at syndebukk-jakt ikke øker pasientsikkerhet og kvalitet – tvert om, sa Andresen.

Han poengterte at virksomhetene må jobbe med åpenhet før det oppstår konflikter.

– Skal vi få til en kultur preget av åpenhet, pasientsikkerhet og tillit, så må den kulturen bygges i fredstid. Fra vårt ståsted blir det nærmest umulig å få til denne typen kulturarbeid når vi går inn i organisasjoner som er preget av konflikter og strid.

Også «på tvers»
Andresen bemerket at åpenhet ikke bare handler om forholdet mellom ansatte og ledere.

– Det er interessant, sett med tilsynets øyne, at åpenhet er en dimensjon som også går vertikalt, ikke bare horisontalt. Noen opplever det like vanskelig med åpenhet mellom kolleger. Det er verd å reflektere over.

Handlingsvilje
Direktøren i Helsetilsynet mener åpenhetskultur må ses i sammenheng med blant annet god faglighet og hensiktsmessig organisering.

– Åpenhet uten vilje til å erkjenne og handle, fører ikke langt av sted. Jeg våger å påstå at åpenhetstematikk er en del av de problemene som kommer til syne i en del av tilsynssakene. Og jeg er enda mer overbevist om at åpenhetstematikk er en del av løsningen.

Kan sjefen gjøre en forskjell? spurte Andresen. Han mener svaret opplagt er «ja» og viste til følgende viktige egenskaper:

  • Dedikert og bevisst
  • Nysgjerrig og systematisk
  • Målorientert og evaluerende
  • Kunnskapsbevisst og lærende
  • Tett på egen virksomhet – hver dag

Andresen påpekte viktigheten av synlige ledere:

– Tilliten kommer på strekk når man skjuler seg og gjemmer seg bort.

Powered by Labrador CMS