– Systemet innebærer ekstraarbeid og påfører legene private kostnader når de må bruke sitt personlige mobilabonnement, skriver Legeforeningens Lars Duvaland.  Foto: Arkvifoto

– Systemet innebærer ekstraarbeid og påfører legene private kostnader når de må bruke sitt personlige mobilabonnement, skriver Legeforeningens Lars Duvaland.

Foto: Arkvifoto

Legeforeningen om blåreseptløsning: – Svært kritikkverdig

Legeforeningen er svært kritisk til den nye løsningen for å sende inn blåreseptsøknader. Helsedirektoratet sier de vil se på saken. Helse Sør-Øst ønsker ikke å kommentere den.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

De er også kritiske til måten Helsedirektoratet går frem på for å få legene til å ta den i bruk:

– Løsningen er i direkte strid med ambisjonene bak regjeringens nylige plan for fastlegeordningen, skriver generalsekretær Geir Riise og advokat Lars Duvaland i brev til direktoratet.

Som Dagens Medisin skriver tar Helsedirektoratet Blåreseptforskriften i bruk for å hjemle et krav om at legene må ta i bruk en ny løsning for søknader om blant annet blåresept.

– Pålegg om å bruke en slik løsning er på denne bakgrunn svært kritikkverdig, fortsetter Legeforeningen.

Legeforeningen skriver at de har fått henvendelser fra både tillitsvalgte og arbeidstakere i helseforetakene som reagerer på løsningen som er valgt.

– Systemet innebærer ekstraarbeid og påfører legene private kostnader når de må bruke sitt personlige mobilabonnement. Videre motsetter de seg på prinsipielt grunnlag å bruke private elektroniske signaturmåter og eget personnummer i denne forbindelse, argumenterer de i brevet.

Riise og Duvaland mener et slikt pålegg trolig strider mot GDPR-lovgivningen og vurderer det slik at verken helseforetakene eller direktoratet kan pålegge ansatte å benytte sin personlige BankID.

De er også uenige i at blåreseptforskriftens §3, syvende ledd, gir direktoratet hjemmel til å pålegge legene å bruke den aktuelle løsningen.

Og argumenterer til slutt for at en slik endring burde vært sendt på høring, da saken – ifølge Legeforeningen – «reiser både trygderettslige og personvernrettslige spørsmål» og «vil ha vesentlige virkninger for befolkningen og legene».

Helsedirektoratet vil se på saken

Helsedirektoratets Olav Slåttebrekk sier de ser seriøst på merknadene fra Legeforeningen og fra overlege Frøydis Dalene.

 – Vi har ikke lyst å gå inn i denne saken via Dagens Medisin. Vi vil svare dem i et brev, og det jobber vi med nå, sier Slåttebrekk, som er assisterende direktør i Helsedirektoratet.

– Når vi jobber med denne typen tiltak så har vi tre mål: Å få bedre løsninger for pasientene. Så vil vi få effektivisert forvaltningen – og vi ønsker å lette arbeidssituasjonen for legene. Så er det kanskje slik at det er vanskelig få til alle tre på en gang. Men det ønsker vi å få til. Vi jobber videre med dette.

Slåttebrekk har også lest kritikken fra nevrolog Frøydis Dalene ved Sykehuset Telemark, om bruk av bank-ID. Han viser til at beslutningen om bruk av bank-ID ble tatt for en del år siden.

–  Vi forstår godt kommentarene hennes, vi tar det med inn i vurderingene, sier han.

–  Dalene sier de ikke hadde hørt om denne løsningen før nå?

–  Vi lytter til dette, kommunikasjonen vår ut er veldig viktig. Når det gjelder nevrologene, så har vi forståelse for at de får en større belastning enn andre. De er storbrukere av dagens system, sier Slåttebrekk.

Helse Sør-Øst: – Har ingen kommentarer

Dagens Medisin har bedt Helse Sør-Øst og IT-direktør Rune Simensen om å svare på hva de tenker om at legene bes benytte et nytt system (tjenesteportal) i påvente av et annet som kommer om tre til fire år. Vi har også spurt om hva de tenker om Helsedirektoratets fremgangsmåte i saken – og hvorvidt de anser det som greit at legene bes bruke bank-ID.

Vi har også spurt dem om de oppfordrer legene til å bruke den nye løsningen, slik Helsedirektoratet ber om.

–  Vi har ingen kommentarer til dette brevet, svarer Helse Sør-Øst.

Powered by Labrador CMS