Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

STILLER KRAV: «Som varslet har Helsedirektoratet vært beredt til å benytte denne hjemmelen hvis den nye blåreseptløsningen ikke blir tatt i bruk raskt og i tilstrekkelig grad», heter det i brev fra Helsedirektoratet.

Tvinger legene til å ta i bruk ny løsning

Helsedirektoratet har sett seg lei på at legene ikke har tatt i bruk en ny blåresept-løsning.

Publisert: 2020-09-18 — 11.07

I påvente av at det skal bli mulig for legene å sende søknader om blåresept i elektronisk pasientjournal (EPJ), noe som kan ta minst tre til fire år, har Helsedirektoratet opprettet en midlertidig løsning.

Dette er en såkalt sikker tjenesteportal, som legene nå blir pålagt å bruke når de skal søke om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept eller ved yrkesskade.

LES OGSÅ
Legene må bruke privat bank-ID på jobb: – Ikke greit

Helsedirektoratet skriver i et brev til Helse Sør-Øst at de har bedt de regionale foretakene om å oppfordre sykehuslegene til å sende blåreseptsøknader via tjenesteportalen mens de venter på at løsningen skal integreres i EPJ:

–  Erfaringen per august 2020 er at spesialisthelsetjenestens bruk av den nye søknadsløsningen via portal er svært lav. Kun i overkant av 200 sykehusleger og avtalespesialister bruker den nye søknadsløsningen per i dag, selv om for eksempel Helse Sør-Øst har oppfordret sine leger til å ta i bruk portalløsningen, skriver direktoratet.

At så få leger bruker den nye løsningen, er det som nå får direktoratet til å ta i bruk hjemmelen i Blåreseptforskriften, som sier at direktoratet kan sette krav til hvordan søknader skal utformes og sendes inn.

«Som varslet har Helsedirektoratet vært beredt til å benytte denne hjemmelen hvis den nye blåreseptløsningen ikke blir tatt i bruk raskt og i tilstrekkelig grad».

De viser til at dette medfører at mange pasienter ikke får rettighetene sine så raskt som de ville fått, om søknaden ble sendt via den nye løsningen.  

–  På tross av omfattende kommunikasjonstiltak siden februar i år har kun om lag 900 leger benyttet ny søknadsløsning innen utgangen av august. Sykehuslegene og avtalesepsialistene utgjør om lag 20 prosent av disse, skriver Helsedirektoratet.

LES OGSÅ
Legeforeningen om blåreseptløsning: – Svært kritikkverdig

–  Det ser ut som det er stor interesse for å gå over til portal hos enkelte leger, mens flertallet ikke setter seg inn i den nye løsningen. At så få leger har tatt løsningen i bruk, understreker at det kun vil være EPJ-utvikling og/eller plikt til å ta i bruk løsningen som vil utgjøre en vesentlig forskjell.

Les hele brevet her

Helfo mottok om lag 140 000 søknader årlig om individuell stønad til legemidler og næringsmidler fra noe over 15 000 leger som søker hvert år.

Dette betyr ifølge direktoratet, at hver lege i snitt sender ni søknader i året.

Videre viser de til at 70 prosent av søknadene blir automatisk saksbehandlet i den nye løsningen.

–  Det er av meget stor betydning for pasientene, forvaltningen og også sykehusene. Sammenlignet med gammel løsning får den økonomiske risikoen vesentlig ned for pasienter som trenger å starte behandlingen umiddelbart, fordi de får raskt svar, heter det i brevet.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!