Styrker IT-styringen i Helse-Norge

Helsedirektoratet vil styrke den nasjonale styringen av informasjonteknologi og innlemmer fra 2012 Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH) i direktoratet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


Virksomhetsoverdragelsen fremgår av Revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram fredag.
Økt myndighet
Med dette vil Helsedirektoratet styrkes i sin myndighet til å fastsette obligatoriske standarder og sikre implementering av dem. Dette skal komme til nytte for både statlig og kommunal sektor, skriver Helsedirektoratet i pressemeldingen.
Avvikles som AS
– Vi er glade for at KITH blir en del av det statlige virkemiddelapparatet. Å få dette kompetente fagmiljøet til oss vil styrke det samlede offentlige arbeidet med e-helse og it, sier konstituert direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.
Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett tar sikte på at KITH i løpet av 2011 avvikles som aksjeselskap, og i sin helhet innlemmes i Helsedirektoratet for å styrke den nasjonale styringen på feltet. Kontorstedet skal fortsatt være i Trondheim, og antall ansatte videreføres.
HOD hovedeier
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS er i dag et aksjeselskap eid av Helse- og omsorgsdepartementet (70 prosent), Arbeidsdepartementet (10,5 prosent) og KS (19,5 prosent). Selskapet er lokalisert i Trondheim og har om lag 30 ansatte.
KITH arbeider for å bidra til en koordinert IT-utvikling i helse- og sosialsektoren, i form av å utrede, standardisere og sertifisere. Dette gjelder for eksempel kodeverk og terminologi, standarder for informasjonsutveksling, informasjonssikkerhet og elektroniske pasientjournalsystemer.
I tillegg har KITH oppdrag for helse- og sosialsektorens ulike aktører – sentrale myndigheter og forvaltning, helseforetak, kommuner.
 

Powered by Labrador CMS