Advarer mot talegjenkjenning

– Talegjenkjenningssystemet ved St. Olavs Hospital gir økt risiko for feil i pasientjournalene, ifølge Helsetilsynet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Anne Grete Storvik


Dette kommer frem i en foreløpig rapport fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. 
Tidligere i år  gikk leger ved St.Olavs ut i Dagens Medisin og advarte mot bruken av talegjenkjenning:

– Problemer med talegjenkjenningssystemet kan i ytterste konsekvens føre til at liv går tapt, advarte en overlege ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
Nå fastslår Helsetilsynet i Sør-Trøndelag at styrings- og kommunikasjonssystemene ved St. Olavs Hospital ikke er tilstrekkelig for å ivareta pasientsikkerheten.
Pasientinformasjon
Helsetilsynet i Sør-Trøndelag har valgt kommunikasjon som tema for tilsynene i 2010. I dette ligger blant annet systemer for pasientinformasjon og elektronisk dokumentasjon.
Tilsynet ved St. Olav er gjennomført ved Nevrokirurgisk avdeling i Nevroklinikken, og funnene i rapporten er aktuelle for hele sykehuset.

Krever årvåkne leger

Ifølge sykehusets nettsted, Pulsen, bekrefter Helsetilsynet bekymringen som både leger og ledelse tidligere har uttrykt når det gjelder funksjonaliteten i systemet for talegjenkjenning. Systemet erstatter tradisjonell diktering av journaler, og er innført i løpet av 2009 og 2010.
I rapporten fra Helsetilsynet kommer det frem at systemet krever at legene som dikterer, må være svært årvåkne ved gjennomlesing.
Trenger manuelle rutiner
Administrerende direktør Nils Kvernmo ved St. Olavs Hospital vedkjenner at rapporten fra Helsetilsynet gir tydelig beskjed om å sikre at sykehuset bruker systemene slik de er ment, og samtidig sørge for at de har god nok funksjonalitet.
– Pasientene skal føle seg trygge og inntil systemene fungerer tilfredsstillende, må vi ha gode manuelle rutiner, sier Kvernmo.
Økt risiko for feil
Tilsynet mener at systemet per i dag gir økt risiko for feil i pasientjournalene, og derfor kan føre til fare for pasientsikkerheten. Det samme kommer frem i interne spørreundersøkelser ved St. Olav tidligere i år.
Jeg ser svært alvorlig på frustrasjonen rundt talegjenkjenning og ikke minst på de manglene som ligger i dagens versjon. Vi har hatt en svært rask innføring av det nye systemet, parallelt som vi har omstilt og tatt bort mange sekretærstillinger, sier Kvernmo til Pulsen.

Powered by Labrador CMS