LITE KUNNSKAP: – Vi har i dag lite kunnskap om hvordan hjerteinfarktpasientene følges opp etter utskriving fra sykehus, sier daglig leder Ragna Elise Støre Govatsmark i Hjerteinfarktregisteret. Foto: Colourbox / Privat

Foto:

Kun fem sykehus har tatt i bruk verktøy for oppfølging av hjertepasienter

Halvannet år etter at Hjerteinfarktregisteret lanserte en modul for oppfølging av hjerteinfarktpasienter etter utskriving, er det få sykehus som har tatt den i bruk.

Publisert

I mars 2021 lanserte Norsk hjerteinfarktregister et nytt verktøy sykehusene kan ta i bruk for poliklinisk oppfølging av hjerteinfarktpasienter.

Oppfølgingsmodulen ble utarbeidet etter forespørsel fra arbeidsgruppen for preventiv kardiologi i Norsk cardiologisk selskap. Og hensikten er å få mer kunnskap om hvordan det går med hjerteinfarktpasienter etter utskriving fra sykehus.

I modulen registreres informasjon om symptomer, hendelser etter utskriving, røykestatus, fysisk aktivitet, deltagelse i hjerterehabilitering, hjerteskole, hjertekurs etter utskriving, medikamenter pasienten bruker per dags dato, blodprøver, blodtrykk, puls, vekt, høyde og livvidde.

Dersom behandlingsmålene for forebyggende behandling etter infarktet ikke er nådd, vil det komme opp en beskjed om det ved registrering.

Fem sykehus har så langt tatt i bruk oppfølgingsmodulen, opplyser daglig leder Ragna Elise Støre Govatsmark til Dagens Medisin.

Notodden, Arendal, Tønsberg var raskt ute med å ta i bruk modulen fra våren 2021, mens Ullevål sykehus startet i oktober 2021 og Kristiansund februar 2022. Skien sykehus har gitt flere ved sykehuset tilgang og har planer om å starte opp i løpet av kort tid.

Bakgrunn: Nytt oppfølgingsverktøy for hjerteinfarkt-pasienter

Gode tilbakemeldinger

Så langt har tilbakemeldingene fra dem som har tatt modulen i bruk, vært gode, ifølge Govatsmark.

– De synes det er positivt at de får registrert det de gjør og på en enkel måte får oversikt over behandlingen. De melder tilbake om at modulen er oversiktlig. Vi har også laget en rapportfunksjon som vi oppdaterer jevnlig, men jeg vet ikke hvor mye den brukes.

– Når vi har spurt om de som bruker modulen ønsker mer eller annen rapportering, svarer de at de synes det er greit som det er.

Govatsmark sier de tenker å tilpasse rapportene etter hvert som flere kobler seg på løsningen.

– Dette blir ikke prioritert når det er så få sykehus som er koblet på.

Vet ikke hvor mange sykehus som følger opp poliklinisk

Det er 53 sykehus som registrerer i hjerteinfarktregisteret, og dermed har automatisk tilgang til modulen. Dersom det er flere og andre helsepersonell som trenger tilgang til denne modulen, kan de enkelt søke om det, forklarer Govatsmark.

Hun understreker at det ikke er slik at alle sykehus som registrerer i hjerteinfarktregisteret, nødvendigvis vil ha nytte av modulen for sekundærforebygging. 

– Ikke alle disse sykehusene tilbyr poliklinisk oppfølging etter hjerteinfarkt. Mange steder er det fastlegen som tilbyr oppfølging av disse pasientene i dag.

Ifølge Govatsmark finnes det ikke noen oppdatert oversikt over hvor mange sykehus i Norge som driver med poliklinisk oppfølging av hjertepasienter. Hun viser til en undersøkelse gjennomført i 2018, der det kom frem at ti norske sykehus tilbød rutinemessig poliklinisk kontroll etter hjerteinfarkt. 

– Disse sykehusene vil i hvert fall kunne ha nytte av å ta i bruk modulen i sin polikliniske oppfølging av pasientene.

– Hvordan jobber dere for å få flere sykehus til å ta i bruk modulen?

– Vi har sendt ut informasjon til alle sykehus om modulen og informert om den på våre fagmøter.

Denne høsten er planen å ta direkte kontakt med de sykehusene som har oppgitt i studien fra 2018 at de følger opp hjerteinfarkt-pasientene poliklinisk, forteller Govatsmark. 

– Da skal vi sjekke om det stemmer at de følger opp hjerteinfarkt-pasientene slik, og høre hva som skal til for at de skal ta i bruk modulen vår. Kanskje vi kan hjelpe dem i gang med informasjon og opplæring. Det er en veldig enkel modul, og hvis de har registrert i registeret fra før er det en kjent løsning.

– Lite kunnskap om hvordan pasientene følges opp

– Hva får sykehusene igjen for å ta i bruk modulen?

– Da får sykehusene et verktøy til å registrere hvilke sekundærprofylaktiske tiltak som er iverksatt, og kan dermed enkelt få oversikt over hvor stor andel av pasientene som oppfyller gitte behandlingsmål, svarer Govatsmark. 

Hun forklarer videre at ved å benytte oppfølgingsmodulen får man tydelig oversikt over hvordan det går med pasientene generelt og om de når behandlingsmålene som gruppe.

– Det samme kan man se på hver enkelt pasient. Og man kan sammenligne den oppfølgingen man gir med oppfølgingen som gis ved andre sykehus, sier registerlederen. 

– Vi har i dag lite kunnskap om hvordan hjerteinfarktpasientene følges opp etter utskriving fra sykehus. Vi vet ikke om retningslinjene følges opp og vi vet ikke hvilke tilbud pasientene får. Det er grunn til å tro at oppfølging varierer mellom ulike sykehus og helseforetak, fortsetter hun. 

Aktuelt: Studie av forebyggende kombinasjonspille: – Svært gledelige resultater

Mange får hjerteinfarkt på nytt

Dataene fra Hjerteinfarktregisteret viser at mange av pasientene får hjerteinfarkt på nytt.

– Av alle som blir lagt inn i registeret, er det cirka 30 prosent som har hatt hjerteinfarkt før. Det har ligget ganske jevnt de siste ti årene, dessverre. Den andelen har vi ikke fått ned.

Hun understreker at Hjerteinfarktregisteret gjerne bistår dem som ønsker å ta modulen i bruk. 

– Ta gjerne kontakt med registersekretariatet med spørsmål eller ved ønske om opplæring.

Fått med deg denne? Stor studie konkluderer: Det er ikke bedre å gi blodtrykksmedisin på kvelden

Powered by Labrador CMS