TØFFERE TIDER: – Jeg er fullstendig klar over at de som jobber i sykehusene kontinuerlig jobber hele veien for å bruke ressursene smartere, og at dette er slitsomt for dem. Denne virkeligheten kommer ikke til å gå over, den vil fortsette, sier helseminister Bent Høie (H). Foto:

Høie til sykehusansatte: – Forstår det er slitsomt, men dette vil fortsette

Helseminister Bent Høie (H) roser ansatte i sykehusene for å jobbe smartere, og ser at dette er slitsomt for dem. Men dette vil fortsette, sier han.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Helse er fortsatt en vinner, sier helseminister Bent Høie (H) onsdag, idet forslaget til neste års statsbudsjett legges frem.

– Vi har veldig høy aktivitet nå
Høie, som forøvrig  karakteriserer budsjettet for 2018 som «nøytralt», samlet sett, mener det er tydelige prioriteringer i helse:

 – Det legges opp til en fortsatt god vekst i sykehusene – på to prosent – og en rekke store investeringer. Vi er oppe i et forventet investeringsnivå på 12 milliarder for sykehusene, sier Høie, som også viser til de nye sykehusprosjektene i Drammen, Stavanger og Radiumhospitalet, blant annet.

– Så vi har veldig høy aktivitet nå, sier han.

 – I dette budsjettet gjennomfører vi mange av tiltakene som vi varslet i Primærhelsemeldingen, Prioriteringsmeldingen og Legemiddelmeldingen.

Vi må være forberedt på tider der man er nødt til å holde tilbake Helseminister Bent Høie (H)

12 milliarders-knipa
Som kjent kom regjeringens 2013-løfte om 12 milliarder til sykehusene over fire år, aldri i havn.
Ved fremleggelsen av budsjettet i oktober i fjor var regjeringen tre milliarder unna målet.

I forslaget til fjorårets budsjett lå det en vekst på 1,9 milliarder – i årets budsjett er løftet på 1,589 milliarder kroner.
– Tar ett budsjett om gangen
Om dette kan ganges med fire fremover, vil ikke Høie love:

– Vi får ta et budsjett av gangen. I dette legger vi opp til en aktivitetsvekst på to prosent, noe som er over den demografiske veksten, som er på 1,5 prosent.

– Den samlede aktivitetsveksten er 11,9 prosent over det som var samlet aktivitetsvekst i alle åtte budsjettene som Stoltenberg-regjeringen fikk vedtatt. Så vi har høyere vekst samlet sett en det de greide på åtte budsjetter.

 – Vi er tydelige på at vi vil priorotere høyere vekst i sykehusene fremover. Men det er ikke bare penger som løser de utfordringene. Vi må jobbe på nye måter og effektivisere driften, sier Høie.

– Tolv milliarder var realistisk i 2013
– Dere snakker om et helt annet nivå på veksten i spesialisthelsetjenesten i de kommende budsjettene?

 – Jeg har sagt det før: 12 milliarder var en realistisk forventing for fireårsperioden, slik utviklingen i økonomien var i 2013. Men så ble det ikke mulig å nå det løftet, på grunn av det som rammet oss – oljeprisen og flyktningkrisen.

 – Vi har ikke gitt løfte om 12 milliarder i denne perioden fordi vi på en helt annen måte må prioritere tydeligere i offentlig sektor.

 Ap virkelighetsfjerne?
–  Arbeiderpartiet lovte i valgkampen 12 milliarder til sykehusene i perioden. var det virkelighetsfjernt?

 – De hadde også løfte om å øke skatter og avgifter med 12-13 milliarder og hadde mange andre store pengeløfter. De kan gjerne øke skatter og avgifter med 15 milliarder, men ikke i hver stortingsperiode. De skyver problemene foran seg.

 – Mange vil hevde at sykehusene allerede er grovt underfinansiert, og veksten enda mindre enn sist, hva er din beskjed til dem?

– At sykehusene og helse er en vinner i dette budsjettet og gir høyere vekst enn den demografiske utviklingen tilsier. Det er gode grunner til det, som flere kostbare medisiner og store investeringer.

 Advarer mot urealistiske forventninger
– Vi må være forberedt på tider der man er nødt til å holde tilbake, vi kan ikke ha urealistiske forventninger. Mye tyder på at sykehusene ikke er underfinansierte, om vi ser på aktivitet, investeringsnivå og ventetider.

– Men jeg er fullstendig klar over at de som jobber i sykehusene kontinuerlig jobber hele veien for å bruke ressursene smartere, og at dette er slitsomt for dem.

 – Denne virkeligheten kommer ikke til å gå over, den vil fortsette, sier Høie.

Powered by Labrador CMS