Terje Roowelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  Foto: Vidar Sandnes

Terje Roowelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. 

Foto: Vidar Sandnes

Styringsgruppe anbefaler nytt sykehus i Moelv

Styringsgruppa for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet anbefaler at det skal bygges et nytt mjøssykehus i Moelv.

Publisert

Etter en samlet vurdering av konseptrapporten med alle delutredninger, anbefaler et klart flertall i styringsgruppa å gjennomføre bygging av Mjøssykehuset, sier leder av styringsgruppa, Terje Rootwelt, i en pressemelding etter et møte mandag.

Styringsgruppa fatter ikke vedtak, men kommer med sin anbefaling, som så skal behandles av administrasjon og styrene i Sykehuset Innlandet og Helse sør-øst, før den blir oversendt til politisk behandling.

I saken om videreutvikling av Sykehuset Innlandet står det mellom to alternativer. Det ene alternativet er det såkalte null pluss-alternativet, som innebærer at man beholder de nåværende sykehusene, men med et nytt sykehus i Hamar, og endret fordeling i oppgaver mellom Hamar og Elverum. Det andre alternativet er et Mjøssykehus i Moelv.

– Når et flertall i styringsgruppa har landet på å anbefale Mjøssykehuset fremfor null-pluss-alternativet, skyldes det at vi oppnår en større samling og styrking av fagmiljøer, sier Rootwelt ifølge meldingen.

Ifølge pressemeldingen, støtter ikke de tre konserntillitsvalgte i styringsruppa forslaget til anbefaling. De ønsker foreløpig å ikke anbefale det ene eller andre alternativet.

Alternativet med Mjøssykehuset innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Moelv. I tillegg skal Tynset videreføres som akuttsykehus, og det skal være fortsatt drift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus på Lillehammer og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner innenfor akutt indremedisin på Elverum. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentre skal videreutvikles, står det i meldingen.

Det betyr i praksis at sykehusene på Gjøvik, Reinsvoll, Hamar og Sanderud legges ned. 

Anbefalt tomtevalg for Mjøssykehuset er i Moskogen, like ved jernbanestasjonen i Moelv. 

Powered by Labrador CMS