Rapport: Mye å vinne på å holde sykepleiere i arbeid lenger

Hvis alle ansatte i pleieyrker venter ett år før de går av med pensjon, tilsvarer dette mellom 6.000 og 7.000 stillinger fram til 2035, ifølge en fersk rapport. 

Publisert

Rapporten er omtalt av Aftenposten.

Ifølge rapporten er det komplekse og sammensatte årsaker til at mange forlater yrket tidlig. Hovedbegrunnelsen er helseproblemer og fysiske og psykiske belastninger.

– Dette blir jo ekstra utfordrende nå vi vet at vi står overfor en slags varslet kompetansekrise i helsesektoren, sier Kari Østerud, direktør for direktør for ved Senter for seniorpolitikk, som ifølge Aftenposten har bestilt rapporten.

Det er forskningsstiftelsen Fafo som har kartlagt situasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år i sykehussektoren i et samarbeidsprosjekt mellom Senter for seniorpolitikk, Spekter, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Vestre Viken HF, Sørlandet sykehus HF og KLP.

Powered by Labrador CMS