SPARETILTAK: Kuttene som ligger inne til forslag nå  skal blant annet være knyttet til innleie og det skal være medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk som står foran de største sparetiltakene.

Foto: Tom Melby

Ble bedt om å kutte over 300 årsverk. Fant bare 50

– Det er snakk om 50 uten at det vil ha store konsekvenser for sykehusdriften. Jeg tenker at det skal være mulig, men det blir vanskelig å finne flere, sier Frida Andræ, som viser til at styret skal behandle saken onsdag.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nordlandssykehuset står foran et omstillingsbehov på nærmere 300 millioner kroner.

– Da det ble vedtatt budsjett i desember, hadde man ikke funnet sparetiltak som var tilstrekkelige for å få det i balanse for 2022, sier Frida Andræ, som sitter i styret i Nordlandssykehuset for Legeforeningen. 

I samme møte ble det bestemt at man skulle jobbe videre i alle klinikker med mulige tiltak. Onsdag skal styret få presentert dette arbeidet i et ekstraordinært styremøte.

Les også: Nordlandssykehuset er i en enda mer alvorlig situasjon enn først antatt.

Risikovurdering
– For å ha mulighet til å gå i balanse måtte antall årsverk nedjusteres til 2019- nivå, det vil si 322 årsverk. Klinikkene har risikovurdert og kommet fram til en plan om å fjerne 50 årsverk, sier Andræ. 

Hun forklarer at slik det ligger an nå så har det vært vanskelig å finne noen plasser man kan spare mye på.

– De tiltakene man har funnet er mindre enn det som har vært sagt at det er behov for.

Dette viser at det er en vanskelig situasjon og at det ikke finnes noen enkle løsninger, påpeker hun. 

– De kuttene som ligger inne til forslag nå er blant annet knyttet til innleie. De største sparetiltakene er planlagt på medisinsk klinikk og kirurgisk klinikk  Det er også de største avdelingene.

– Det er klart at det er risiko for at det vil gå utover pasienttilbudet.

Andræ sier at hun håper at det ikke går utover pasientsikkerheten. 

– Forslagene er risikovurdert så man mener at det skal være mulig å gjennomføre uten at det skal gå utover sikkerheten.

– 126 millioner kan spares
Hun påpeker at det ikke vil være mulig å gjøre de samme tingene – bare billigere.

– Så langt som vi har kommet nå har man funnet at 126 millioner kan spares. Disse sparetiltakene er risikovurdert. Det er en lang liste som går over flere sider, hvor en del går på økt bruk av video – og telefonkonsultasjoner.

Hun trekker fram overtid, redusere fristbrudd, billigere medikamenter og minske innleie, som gjengangere i listen.

– Og så får man se hvordan det går med å redusere innleie, det blir veldig spennende å se.

Andræ forklarer at det ikke er sikkert at det er snakk om folk som skal sies opp.

– Vi har ganske høy turnover slik at det er vel sannsynlig at de fleste vil kunne få en annen jobb i helseforetaket. Men av 322 årsverk som man egentlig trodde at man måtte fjerne, er det nå kanskje snakk om 50 uten at det vil ha store konsekvenser for sykehusdriften. Jeg tenker at  det skal være mulig, men det blir vanskelig å finne flere.

Ifølge Andræ er det på kirurgisk klinikk og medisinsk klinikk at nedbemanningen først og fremst vil foregå.

– Det er ikke lagt ut om det er snakk om leger, sykepleiere, rådgivere eller administratorer, så det vet jeg ikke.

I direktørens vurdering av saken uttales det at revidert tiltaksplan per januar 2022 omfatter tiltak med beregnet brutto effekt på 150 millioner kroner årlig, hvorav 126 millioner i forventet økonomisk effekt i 2022 etter risikovurdering. 

Videre kommer det fram at ifølge tilbakemeldingene fra klinikkene er sannsynligheten for å oppnå tilstrekkelige tiltak uten at dette vil få konsekvens for tjenestetilbud svært lav og at vurdering av hvilke tjenesteområder som skal
utredes som del av det videre omstillingsarbeidet vil skje i dialog med styret.

Powered by Labrador CMS