ØNSKET UTSETTELSE: Styret i Helseplattformen stemte for administrerende direktør Torbjørg Vanvik sin anbefaling. Foto: DM-arkiv

ØNSKET UTSETTELSE: Styret i Helseplattformen stemte for administrerende direktør Torbjørg Vanvik sin anbefaling.

Foto: DM-arkiv

Helseplattformen rekker ikke oppstart 30. april

Etter en hektisk innspurt, har Helseplattformens styre i dag varslet at tidligste mulige go-live er 6. mai - én uke etter at startskuddet skulle smelle. Utsettelsen kan utløse en større forsinkelse.

Publisert

TRONDHEIM (Dagens Medisin): Styrevedtaket som godkjenner løsningen for bruk fra 6.mai, var i tråd med administrerende direktør Torbjørg Vanviks anbefaling.

Ledelsen i Helseplattformen opplyser at utfordringene som ble påpekt i forrige styremøte ved St.Olav er løst, men at dette skjedde med så liten tidsmargin at Vanvik anbefalte å legge inn en ekstra uke.

Les Dagens Medisins saker om Helseplattformen her. 

Ikke nok trening
Begrunnelsen er at det trengs litt ekstra tid for å sluttføre gjenstående oppgaver og gjennomføre nødvendig egentrening på en god måte.

Styreleder Helge Garåsen opplyser at vedtaket innebærer at løsningen er klar til bruk fra Helseplattformens side fra 6. mai, og at det da formelt sett blir opp til St. Olavs hospital og Trondheim kommune å avgjøre om de er klare for å ta løsningen i bruk på denne datoen.

Etter det Dagens Medisin kjenner til, anser medisinsk personell ved St. Olavs hospital en ukes utsettelse som en uakseptabel løsning.

Styret for Helseplattformen ber om at de innen en uke får fremlagt en egen sak som redegjør for når produksjonssetting faktisk kan finne sted etter avtale med sykehuset og kommunen, og ønsker en beskrivelse av faglige og økonomiske konsekvenser av en mulig utsettelse.

Styret ber i sitt vedtak om å få en rapport om faseovergangen fra opplæring i neste styremøte, slik at de får bekreftet at kontraktsfestede forberedelsesaktiviteter er sluttført, og oppfordrer Trondheim kommune og St. Olavs hospital om å intensivere sluttføringa av egentrening.

Krevende smittetopp
Vanvik peker på at det har vært særdeles krevende for alle aktører å bli rammet av en smittetopp i prosjektinnspurten, og spesielt akkurat idet opplæring startet, og skryter at den ekstraordinære innsatsen de ansatte har gjort - også gjennom påskeferien. Til tross for denne innsatsen, ble det altså for hektisk til å være forsvarlig helt på tampen.

St. Olavs hospital hadde planlagt et ekstraordinært styremøte 22. april for å si ja eller nei til å gjennomføre go-live 30. april. Dette styremøtet er nå utsatt, og ny dato er ikke satt.

Dagens Medisin og Norsk helseinformatikk (NHI) er organisert under samme administrative ledelse. NHI har inngått en avtale med Helseplattformen om levering av norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til alle brukere av Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS