Marit Hermansen, president i Legeforeningen, under høringen i Helse- og omsorgskomiteen. Foto: Vidar Sandnes

– Stortinget må sørge for en realistisk gjennomføring

– Fagmedisinske råd er aldri blitt lyttet til.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OSLO/STORTINGET (Dagens Medisin): Det framholdt Legeforeningen og president Marit Hermansen under OUS-høringen i Stortinget tirsdag.

– Utgangspunktet for at videre investeringer til OUS nå behandles i Stortinget er etter Legeforeningens syn at beslutningsgrunnlaget ikke er godt nok. Ullevål-alternativet er aldri utredet i en konseptfase, og fagmedisinske råd er ikke blitt lyttet til, mener Hermansen.

Legeforeningen lister opp fire punkter de mener er viktige nå når Helse- og omsorgskomiteen skal behandle saken: Den akuttmedisinske virksomheten, beredskap, Den store bakvakten og føde- og nyfødtintensivmiljøet. Alle områder som har skapt mye debatt i diskusjonen om hvor Oslos fremtidige sykehus skal ligge.

Konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, peker på at Stortinget bør være kjent med det han mener er en betydelig risiko som ligger i dagens løsningsforslag:
– Risiko for svekkede faglige sammenhenger, manglende ivaretakelse av kapasitet – samt økonomisk risiko med sannsynlig tilleggsbevilgninger til regionen. Andre alternativer bør vurderes, sier Grimsgaard.

Den åpne høringen i Helse – og omsorgskomiteen kom i stand etter et representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (R), Kari Elisabeth Kaski (SV), Kjersti Toppe (Sp).

 Planene for fremtidig sykehusstruktur i Oslo er at det skal være et stort lokalsykehus på Aker, og et sykehus med både nasjonale, regionale og lokale funksjoner på Gaustad.

Det er vedtatt at Ullevål sykehus skal legges ned.

Nylig vedtok imidlertid Helse Sør-Øst at Ullevål skal «belyses» som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold.

Powered by Labrador CMS