FRAM OG TILBAKE: Lovendringen som tidligere helse- og omsorgsminister gikk inn for foreslås reversert av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og resten av den nye regjeringen.

Foto: Vidar Sandnes

Vil fjerne Solberg-regjeringens modell: – Gir feil signaler til kommunene

Regjeringen har fremmet forslag om å gå tilbake på lovendringen fra september om Fritt brukervalg-ordningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det var Solberg-regjeringen som gikk inn for Fritt brukervalg med et mål om å gi innbyggere større valgfrihet innen helse- og omsorgstjenester i kommunene, etter inspirasjon fra Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten.

Ordningen innebærer at innbyggerne i en kommune kan velge å få bistand fra andre enn kommunen til hjemmehjelp eller hjemmesykepleie, og er blant annet innført i Oslo.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at det var lite entusiasme å hente da Solberg-regjeringen sendte på høring et eget rammeverk, en «godkjenningsmodell», høring høsten 2020. Likevel ble rammeverket lovfestet og trådte i kraft 1. september i fjor. 

Nå ser det ut til at lovendringen kan få svært kort levetid. Som lovet i Hurdalsplattformen foreslår Støre-regjeringen å oppheve lovregelen gjennom et lovforslag som ble fremmet for Stortinget fredag.

– Regjeringen mener dette er en bestemmelse som gir feil signaler om hvordan kommunene skal organisere sitt tilbud, og som bør oppheves så raskt som mulig, heter det i lovproposisjonen. 

Powered by Labrador CMS