VANSKELIG: – Jeg er glad for at partene er kommet til enighet i denne vanskelige saken, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: DM arkiv / Vidar Sandnes

Foto:

Kjerkol er glad for legevaktenighet mellom KS og Legeforeningen

KS og Legeforeningen vil ha gjennomgang av finansieringen for legevaktordningen og spiller ballen over til regjeringen. – Helt nødvendig å gjøre noe med legevakt, svarer Ingvild Kjerkol, uten å komme med nye løfter.

Mandag kveld ble KS og Legeforeningen enige om kommunelegeavtalen.

– Denne enigheten slår fast en ny og viktig retning. Vi er enige om at legevakt ikke kan komme på toppen av en allerede svært presset fastlegehverdag, utalte arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø og Legeforeningens president, Anne-Karin Rime, i en felles pressemelding.

Partene understreker at målet er å beholde dagens leger og legge til rette for økt rekruttering av fastleger.  

KS og Legeforeningen spiller så ballen over til regjeringen.

De ber regjeringen om å gjennomgå finansieringsordningen for legevakt. Partene mener også at det er nødvendig å vurdere innføring av ordinær lønnskompensasjon for legevaktarbeid.

De vil jobbe for at legevakt skal regnes som en offentlig allmennmedisinsk oppgave, noe som vil kreve flere leger i kommunene og at staten går inn med nødvendige forskriftsendringer og finansiering.

Nå må regjeringen og Stortinget komme på banen og ta sitt ansvar for å sikre et forsvarlig legevakttilbud i årene som kommer, lyder budskapet fra Legeforeningen og KS.

Kjerkol: Vanskelig sak

– Jeg er glad for at partene er kommet til enighet i denne vanskelige saken, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en epost til Dagens Medisin.

På spørsmål om hun kommer til å ta tak i finansieringsordningen og nødvendige forskriftsendringer, og om dette er nødvendig for å sikre et forsvarlig legevakttilbud i årene som kommer, svare Kjerkol følgende:

– Jeg er godt kjent med utfordringene knyttet til legevakt. I plattformen fremgår det at regjeringen vil sikre en god legevakttjeneste i hele landet, og utrede løsninger som tar hensyn til fastlegenes arbeidsbelastning både på kontoret og på legevakt.

– Helt nødvendig å gjøre noe med legevakt

Kjerkol sier videre at hun anser det som en av sine viktigste oppgaver å styrke allmennlegetjenesten slik at det blir en stabil legedekning for alle.

– Vi må sørge for at vi har en allmennlegetjeneste som er attraktiv for unge leger å gå inn i.

– Å gjøre noe med legevakt, som er en stor belastning for leger særlig i små kommuner, er da helt nødvendig, sier hun til Dagens Medisin. 

Betent tema

De ordinære forhandlingene i april førte ikke frem. Og da meklingen startet i begynnelsen av mai, var Legeforeningen tydelig på ønsket om redusert legevakt-belastning for legene. 

Da det ble legestreik i 2020, var legevakt det sentrale temaet. Streiken ble imidlertid avsluttet etter kort tid da Solberg-regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd

I årets oppgjør ble KS og Legeforeningen enige om særavtalen (SFS 2305) som regulerer legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap og arbeidsforhold for LIS1.

Powered by Labrador CMS