Cecilie Daae, adm.dir i Helse Nord RHF.  Foto: Vidar Sandnes

Cecilie Daae, adm.dir i Helse Nord RHF. 

Foto: Vidar Sandnes

Strammer kraftig inn i nord

Helseforetakene i Helse Nord RHF ligger an til å gå med en halv milliard i underskudd i år.

Publisert

Nordlandssykehuset har et underskudd på 117,8 millioner hittil i år, viser august-regnskapet for Helse Nord. UNN og Finnmarkssykehusets tall er henholdsvis minus 270,9 millioner og 149,4 millioner, mens Helgelandssykehuset har et underskudd på 97 millioner kroner.

For Helse Nord samlet viser regnskapet for august 2022 et underskudd på 453 millioner hittil i år, ifølge administrerende direktør Cecilie Daae. 

– Krise, kalte styreleder Renate Larsen situasjonen i det regionale helseforetaket, da styret i Helse Nord var samlet til et ekstraordinært styremøte fredag.

Se også kronikkVeien fremover for Helse Nord

Styrene i UNN og Finnmarkssykehuset har allerede vedtatt kraftige innsparingstiltak. I styremøtet fredag oppfordret styret i Helse Nord styrene i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset om å vedta de samme tiltakene. 

Dette er tiltakene:

  • Umiddelbar stans i innleie fra bemanningsbyråer. Det gjøres unntak for et minimum av innleie av kritisk spesialkompetanse.
  • Alle ikke-kritiske innkjøp stanses umiddelbart.
  • Kritisk vurdering før bruk av variabel lønn.
  • Det innføres ansettelsesstopp i alle stabsfunksjoner.
  • Alle reiseaktivitet begrenses til et minimum.
  • Alle interne ombygginger stanses.
  • Sosiale sammenkomster avlyses ut året. Unntak må avklares med direktøren.

I tillegg ber styret Helse Nord-direktøren komme med forslag til «samling av funksjoner» som kan gi en rask økonomisk besparelse.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at det var Helse Nord-styret som har vedtatt tiltakene. Det riktige er at Helse Nord-styret har oppfordret styrene Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset om å vedta tilsvarende tiltak som allerede er vedtatt av UNN og Finnmarkssykehuset. 

Powered by Labrador CMS