VIL HA DEBATT: Claus Albretsen, overlege ved UNN i Tromsø, vil gjerne løfte debatten om hvem som skal finansiere helsehjelp til utenlandske cruiseturister, mange av dem skrøpelige og eldre. 

Foto: UNN/privat

Mener deler av inntektene fra cruiseturistene bør tilfalle sykehusene

Overlege vil at utgifter til sykehusbehandling av cruiseturister i større grad bør finansieres av «betydelig forhøyet» havneavgift eller turistskatt.

I en ytring på NRK skriver overlege og nevrolog Claus Albretsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) at han mener den ekstra belastningen på helsevesenet fra cruiseturister bør finansieres i form av økt havneavgift eller turistskatt.

«De som tjener godt på denne turisttrafikken, må bidra med mer til fellesskapet», skriver han.

«Hvilke utfordringer får vi nå?»

Albretsen har fulgt utviklingen gjennom 37 år som sykehuslege i Tromsø.

«Når jeg ser ut av kontorvinduet mitt at de store cruiseskipene kommer til byen, tenker jeg: Hvilke utfordringer får vi nå på slagenheten?» spør han seg i kronikken, og viser til at det på cruiseskipene befinner seg mange eldre og skrøpelige passasjerer.

«På nevrologisk avdeling dominerer cruiseturister med hjerneinfarkt og hjerneblødning. På medisinsk avdeling kan det komme pasienter med kompliserte hjerte- og lungelidelser. Ortopedisk avdeling får hvert år inn cruisepasienter med bruddskader etter fall», skriver han videre.

Aktuelt: UNN-overleger varslet Statsforvalteren: – Vi er alvorlig bekymret

Modnet over tid

Jeg mener det er på tide at også denne delen av cruiseturismen diskuteres Claus Albretsen

På spørsmål om hva som gjorde at han ville skrive denne ytringen, svarer Albretsen:

– Det er en tanke som har modnet over tid. Vi opplever jo at dette krever mye av oss, både i form av tid og ressurser.

Albretsen forteller at han fikk ideen da han leste en kronikk signert en jurist som pekte på negative konsekvenser av cruiseturismen.

– Men konsekvensene for helsevesenet ble ikke nevnt, selv om de er mange.

– Står for 10-20 prosent av belegget i perioder

Slagenheten ved UNN tar imot de dårligste slagpasientene fra hele landsdelen – og Svalbard.

Det er trangt om plassene.

Overlegen anslår overfor Dagens Medisin at «cruisepasienter» i perioder opptar 10-20 prosent av sengeplassene på slagenheten.

«Får en turist akutt sykdom, er det en omfattende prosess å få pasienten til behandling. Blant annet må det rekvireres egen flytransport, ofte ledsaget av lege eller sykepleier», skriver han i kronikken.  

– Jeg mener ikke å sutre. Vi vil gjerne gjøre en god jobb, uansett nasjonalitet.

– Vi ser bare at den økte arbeidsmengden gjør at noen pasienter blir avspist med mindre tid og gjerne må skrives ut før de egentlig burde, sier Albretsen, men understreker at det så vidt ham bekjent ikke har skjedd noen feilbehandling på grunn av dette.

Han forteller at han har fått mange hyggelige tilbakemeldinger etter ytringen tirsdag, både fra sykepleiere, legekolleger og ledere.

– Jeg mener det er på tide at også denne delen av cruiseturismen diskuteres, oppsummerer han.

Helse Nord: Plikter å hjelpe

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, kommenterer saken slik: 

– Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med oppholdssted innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste og plikter å yte hjelp til alle ved ulykker og andre akutte situasjoner i helseregionen.

Powered by Labrador CMS