INNLOGGING: Slik ser kjernejournal-innloggingen ut på Helsenorge.no.
INNLOGGING: Slik ser kjernejournal-innloggingen ut på Helsenorge.no.

Fastleger og sykehusleger med felles tilgang til kjernejournal i Helse Nord

Helse Nord er i gang med dokumentdeling i kjernejournal på tvers av kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Publisert Sist oppdatert

En ny digital løsning med navnet «dokumentdeling i kjernejournal» skal gjøre deler av sykehusjournalen enklere tilgjengelig for helsepersonell på ulike steder, skriver Helse Nord på sine nettsider.

I dag har fastlegekontor, sykehjem, legevakt og sykehus hvert sitt pasientjournalsystem. Disse systemene kommuniserer ikke.

Helse Nord skal etter planen ta dokumentdeling i kjernejournalen i bruk før sommeren.

– Frem til nå har leger, psykologer og andre som driver med pasientbehandling vært nødt til å bruke mye tid for å få tak i informasjon om pasienten de har inne til behandling, sier prosjektleder Roger Slettli Nymo. Han leder arbeidet med å få den digitale samhandlingsløsningen innført i Nord-Norge.

Pasienten kan se søkerloggen i kjernejournalen

Kjernejournal er et nasjonalt digitalt helsesystem, som deler helseopplysninger på tvers i helsevesenet. Helsepersonell kan se helseopplysninger uavhengig av om de jobber på sykehus, fastlegekontor, legevakt eller i kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Pasienten skal selv få avgjøre hvilke av dine dokumenter som skal være synlige for helsepersonell i kjernejournalen.

Alle søk loggføres, og pasienten kan se loggen på Helsenorge.no.

Dette er en tjeneste som har vært svært etterspurt blant helsepersonell over tid. Helse Nord skal etter planen ta dette i bruk før sommeren.

- Helsepersonell får frigjort tida de før har brukt på å leite, til pasientbehandling, sier Roger Slettli Nymo.

Utprøvingen av løsningen startet i desember 2020, med helsepersonell i Bodø kommune som fikk tilgang til journaldokumenter fra alle sykehusene i Helse Nord.

Powered by Labrador CMS