Stig Slørdahl er administrerende direktør for Helse Midt-Norge. Nå opprettes et nytt helseforetak under RHF-et.

Foto: Lars Brock Nilsen

Etablerer nytt «IKT-helseforetak» i Helse Midt

Hemit, som er Helse Midt-Norges interne IKT-leverandør i Helse Midt, etableres som helseforetak.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette ble vedtatt under styremøtet til det regionale helseforetaket forrige uke.

Hemit har ansvaret for felles IKT-systemer ved alle sykehusene i helseregion midt og har dermed ansvar for 20.000 brukere av systemene.

I dag er Hemit en avdeling, men har egen direktør, stabsfunksjoner og tillitsvalgte. Hemit en av Midt-Norges største IKT-virksomheter, og har 365 ansatte.

At et helseforetak velges som organiasajonsform vil understreke Hemit sin rolle som en integrert del av spesialisthelsetjenesten, uttaler Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt Norge RHF, i en pressemelding.

– Dette vil styrke kjernevirksomheten vår, sier Slørdahl.

Ifølge Helse Midt vil det bli forberedt formell stifting som legges fram for styret i regionen i løpet av kommende høst.  Det vil også fattes vedtak om foretakets navn, vedtekter, hvem som skal være medlem av styret, hvem som skal være foretakets revisor og eierens innskudd i foretaket. 

Etablering av helseforetaket må godkjennes av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte før det stiftes.

–  Allerede i dag opererer vi i stor grad som en selvstendig enhet, men en etablering av Hemit som helseforetak vil bidra til at Hemit sin rolle blir mer tydelig og gi oss mer forutsigbare rammer på lik linje med andre helseregioner, uttaler Paul Gundersen, direktør i Hemit.

Som kjent er Helse Midt-Norge i gang med å innføre Helseplattformen, som er planlagt å bli en felles journal for alle aktørene i helseregionen.

Powered by Labrador CMS