FORDELER OG ULEMPER: En fusjon av HF-ene i Trøndelag vil gi økt robusthet i små og sårbare fagmiljøer, men kan også svekke St. Olavs Hospitals universitetssykehusfunksjon, skriver prosjektgruppa i sin oppsummering til styret i Helse Midt-Norge. 

Foto:

Anbefaler ikke fusjon av helseforetakene i Trøndelag

Flertallet i prosjektgruppa som har utredet sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF mener forpliktende samhandling er bedre enn fusjon i Trøndelag.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Gjennom høsten 2020 har en prosjektgruppe jobbet med en utredning av helseforetaksstrukturen i Trøndelag. Bakgrunnen er om sammenslåingen av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune bør få konsekvenser for de to helseforetakene St Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF.

Gjennom fire samlinger i høst har prosjektgruppa veid fordeler og ulemper med sammenslåing opp mot kvaliteten og tilbudet som gis i dag, meldes det på Helse Midt-Norges nettsider. 

Fordeler og ulemper

Av fordeler med en fusjon av helseforetakene i Trøndelag, trekkes det blant annet frem økt robusthet i små og sårbare fagmiljøer, mulighet for hensiktsmessig funksjonsfordeling, samarbeid om ressurser og spesialister, samt standardisering av utstyr, rutiner, prosedyrer som vil gi mindre variasjon. 

Fra oppsummeringen fra prosjektgruppa til styret i Helse Midt-Norge.

Men en fusjon vil også kunne svekke St. Olavs spissede funksjoner, inkludert universitetssykehus- og forskningsfunksjonen. Det kan i tillegg bli en kostbar og langvarig omstillingsprosess og svekke akutt- og lokalsykehusfunksjonen i Helse Nord-Trøndelag, skriver prosjektgruppa i sin oppsummering, som ble lagt frem for styret i Helse Midt-Norge RHF rett før jul. 

Her kan du se presentasjonen. 

Prosjektgruppas flertall anbefaler derfor forpliktende samhandling, ikke fusjon, mellom St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.

Prosjektgruppa mener forpliktende samhandling er gjennomførbart, har lav organisatorisk risiko og begrensede transaksjonskostnader. Med bedre samhandling vil man også unngå en krevende omstillingsprosess, men vil likevel ha mulighet til å ta ut samhandlingsgevinster. 

Styret i Helse Midt-Norge tok saken til orientering. 

Drøftes med tillitsvalgte

Prosjektgruppas styre skal nå ferdigbehandle en rapport som skal til behandling i brukerutvalg og drøftes med tillitsvalgte og vernetjeneste den 20. januar 2021.

Rapporten vil deretter bli styrebehandlet i Helse Midt-Norge RHF, med forslag om å sende utredningen på høring. Høringsperiode blir fra 1. mars 2021 med høringsfrist 1. juni 2021.

Deretter blir det styrebehandling i de berørte helseforetak, før styrebehandling i Helse Midt-Norge RHF etter høringsrunden i juni 2021. En eventuell behandling i Helse- og omsorgsdepartementet vil komme etter styrevedtak i Helse Midt-Norge RHF.

Powered by Labrador CMS