TILSYN: Statens helsetilsyn har bestemt seg for å reise til Sandnessjøen.  Foto:

TILSYN: Statens helsetilsyn har bestemt seg for å reise til Sandnessjøen. 

Foto:

Helsetilsynet reiser på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Statens helsetilsyn reiser til Sandnessjøen for å gjennomføre tilsyn etter at Helgelandssykehuset har meldt avvik ved tarmkreftkirurgien ved sykehuset. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette bekrefter kommunikasjonssjef Nina Vedholm overfor Aftenposten.

  • Stedlig tilsyn er en metode Statens helsetilsyn benytter for å
    kartlegge og vurdere hendelsen, bakenforliggende årsaker,
    og hvordan virksomheten har lagt til rette for forsvarlig
    helsehjelp.

Helgelandssykehuset meldte selv avvik til helsetilsynet torsdag i forrige uke, i kjølvannet av at to av tre eksterne rapporter kritiserte praksisen rundt tarmkreftoperasjoner ved sykehuset.

Disse rapportene ble bestilt etter at sykehuset kom dårlig ut i Kreftregisterets årlige statistikk om postoperativ dødelighet etter kirurgi. 

Stanset all kirurgi
Denne statistikken ble publisert 30. september i fjor. I januar i år stanset all tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset med umiddelbar virkning.

Operasjonene ble gjenopptatt etter noen dager, etter at ressurspersoner hos Helse Nord, samt det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset, slo fast at det ikke var «grunn til uro med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet ved tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset Sandnessjøen». 

Gjennomførte tre operasjoner
Sykehuset gjennomførte tre operasjoner også etter at den første av de kritiske rapportene ble gjort kjent for dem 24. juni, tross at rapporten fra St. Olavs hospital anbefalte dem  kontakte helsetilsynet.

«En del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og i første omgang da ved Helsetilsynet», skriver St. Olavs hospital i sin evaluering av tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset HF, som er moderforetak til blant annet Sandessjøen HF.

Medisinsk direktør Fred Mürer ved Helgelandssykehuset HF sier at de «vurderte å kontakte Helsetilsynet», men at dette ikke ble gjort fordi de ønsket flere detaljer.  

Utrygghet
– Sakens omfang har skapt utrygghet i befolkningen, fastslo administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, overfor styret i det regionale helseforetaket under onsdagens ekstraordinære styremøte.

– Jeg legger til grunn at Helgelandssykehuset gjorde en grundig vurdering av faglig forsvarlighet da beslutningen om å gjenoppta operasjonene ble tatt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS