- Saken har skapt utrygghet, sa administerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae (t.h) under styremøtet der hun orienterte om situasjonen ved Helgelandssykehuset HF. Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen (t.v),  Foto:

- Saken har skapt utrygghet, sa administerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae (t.h) under styremøtet der hun orienterte om situasjonen ved Helgelandssykehuset HF. Styreleder i Helse Nord, Renate Larsen (t.v),

Foto:

Helse Nord: – Sakens omfang har skapt utrygghet i befolkningen

Styret i Helse Nord fikk en muntlig orientering om tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset onsdag morgen. Torsdag vil de få Helgelandssykehusets egen vurdering. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Styreleder Renate Larsen innledet med å si at det er viktig at styret i Helse Nord er godt informert og får anledning til å diskutere saken.

– Styret behandlet saken både 20. januar og 5. februar. Nå skal vi bli orientert om videre prosess slik den fremstår nå, sa hun.

– Sakens omfang har skapt utrygghet i befolkningen, fastslo administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, overfor styret i det regionale helseforetaket, som nå avventer en samlerapport fra Helgelandssykehuset.

Rapporten er ventet torsdag. 

–  Administrasjonen i Helse Nord vil gå grundig gjennom rapporten. Saker om kvalitet og pasientsikkerhet skal være høyt på dagsordenen, sa hun videre.

Bakgrunnen for det ekstraordinære styremøtet er at to av tre eksterne rapporter stiller spørsmål ved kvaliteten på tarmkreftoperasjonene som er foretatt ved Helgelandssykehuset. 

Rapportene ble bestilt etter at sykehuset kom dårlig ut i Kreftregisteret årlige statistikk om postoperativ dødelighet etter kirurgi. 

Stanset all kirurgi

Denne statistikken ble publisert 30. september i fjor. I januar i år stanset all tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset med umiddelbar virkning.

Operasjonene ble gjenopptatt etter noen dager, etter at ressurspersoner hos Helse Nord, samt det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset, slo fast at det ikke var «grunn til uro med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet ved tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset Sandnessjøen». 

– Jeg legger til grunn at Helgelandssykehuset gjorde en grundig vurdering av faglig forsvarlighet da beslutningen om å gjenoppta operasjonene ble tatt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

Fagsjef Ida Bukholm sier til Dagens Medisin at hun ikke var enig i gruppas konklusjon, men at hun respekterte beslutningen om å gjenoppta operasjonene.

Samtidig ble det anbefalt en gjennomgang av all tarmkreftkirurgi ved begge sykehusene i perioden 2016-2019. 

Sprikende rapporter

Fagmiljøene ved sykehusene i Sandnessjøen og Mo i Rana gikk gjennom hverandres journaler og operasjonsnotater.

I tillegg ble det bestilt to eksterne rapporter fra henholdsvis UNN og St. Olavs. 

Helse Nord ble informert om funnene den 25. august og 27. august ble styreleder i Helgelandssykehuset informert. 

– Det viste seg at de eksterne ekspertene løste oppdraget på ulik måte. Fagsjefen og administrerende direktør i Helgelandssykehuset innhentet derfor en tredje vurdering fra OUS. Ingen av disse ble offentliggjort da de ble mottatt, men de planla å gjennomgå dem med fagmiljøene 4. september.

Men før de rakk det, ble innholdet i rapportene offentliggjort av Rana Blad. «Lekkasjen» er nå meldt til Datatilsynet.

– En lei sak 

Styremedlem Inger Lise Strøm sier dette er en lei sak for både Helgelandssykehuset og Helse Nord. 

– Det er viktig at vi er ryddige i måten vi behandler denne saken videre. Jeg ser fram til å få en endelig rapport fra Helgelandssykehuset. Vi må ha den før vi kan gjøre en samlet vurdering.

Sykehuset gjennomførte tre operasjoner også etter at den første av de kritiske rapportene ble gjort kjent for dem 24. juni, tross at rapporten fra St. Olavs hospital anbefalte dem  kontakte helsetilsynet.

Forventer at kvalitetsarbeid er begynt 

Knut Georg Hartviksen, som representerer regionalt brukerutvalg i styret, stilte spørsmål om tiltak allerede er på plass, da avvikene har vært kjent for sykehuset i lang tid. 

Det samme pekte Fredrik Sund på, som representerer Akademikerne i Helse Nord-styret. 

– I januar ble det beskrevet en rekke interne kvalitetsprosjekter. Jeg forventer at det er tatt grep i kvalitetsarbeidet. Nå er foreløpig statistikk fra Kreftregisteret for perioden 2017-2019 i sirkulasjon. Hvis det viser seg at det er gjort ting i strid med forsvarlighetskrav og retningslinjer, vil det være behov for ytterligere forbedringsarbeid, sa han. 

Fagsjef i Helse Nord, Geir Tollåli, bekrefter at det er gjort et systematisk kvalitetsarbeid siden 2017, også gjennom et regionalt prosjekt ledet fra UNN.

–  Jeg kjenner ikke til hva som ligger bak vurderingene til de tre eksterne ekspertene. Vi må ha et kritisk øye på utviklinga, og se om det er nødvendig med tiltak på regionalt nivå, sa han. 

– Det viktigte er pasientsikkerhet

Kari Baadstrand Sandnes, som representerer Fagforbundet, mener det aller viktigste nå er pasientsikkerheten.

– De ansatte må ivaretas om de skal drive god pasientsikkerhet. Det må jobbes med samarbeid mellom enhetene. Fagforbundet og andre forbund vil bidra til dette og jobber aktivt med å skape ett Helgelandssykehus. 

Det ble også opplyst at Helgelandssykehuset skal legge til rette for at de tre eksterne ekspertene får diskutert sine funn med hverandre. 

Les de de tre evalueringene her: St.Olavs hospital. Oslo universitetssykehus. Universitetssykehuset Nord-Norge.

Powered by Labrador CMS