MÅ FØLGES OPP: Helse- og omsorgsminister Bent Høie legger til grunn at saken følges opp i eierlinjen og at Helse Nord får kartlagt hva som skjedde da tre eksterne rapporter ble delt usladdet med et PR-byrå.

Foto: Vidar Sandnes

Delte rapporter med PR-byrå: Bent Høie ser alvorlig på hendelsen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ser alvorlig på at Helgelandssykehuset har delt usladdede rapporter med indirekte personindentifiserende opplysninger med et eksternt PR-byrå.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det kommer frem i et skriftlig svar fra Høie til Venstres Carl-Erik Grimstad.

Som Dagens Medisin omtalte i forrige uke, stilte Grimstad spørsmål til helse- og omsorgsministeren om situasjonen i Helgelandssykehuset.

Jeg legger videre til grunn at denne saken følges opp i eierlinjen. Bent Høie, helse- og omsorgsminister

– Helse Nord RHF har informert departementet om at de tre rapportene som Helgelandssykehuset HF har gitt de to eksterne kommunikasjonsrådgiverne tilgang til, ikke inneholder direkte personsensitive opplysninger som navn, fødselsdato, fødselsnummer eller bostedskommune for de aktuelle pasientene. Dette fremgår også av pressemeldingen som Helgelandssykehuset HF sendte ut 30. september i år. Jeg ser likefullt alvorlig på denne hendelsen, da rapportene inneholder indirekte personopplysninger som i et tenkt tilfelle vil kunne identifisere pasienten, skriver Høie i sitt svar.

Han viser videre til at hendelsen er meldt som et avvik av sykehuset.

Mener Helse Nord også har et ansvar

Høie understreker i sitt svar at det er avgjørende at befolkningen har tillit til helsetjenestens håndtering av pasientopplysninger.

– Det er derfor en forutsetning at det er åpenhet om eventuelle avvik, og at avvik korrigeres. Jeg oppfatter at Helgelandssykehuset HF har tatt saken på alvor og søker å ta lærdom av den ved blant annet å se på sine rutiner rundt håndtering av personvern.

– Jeg legger videre til grunn at denne saken følges opp i eierlinjen, ved at Helse Nord RHF følger opp med å få kartlagt hva som har skjedd, tilser at feil blir korrigert og at man forebygger at lignende uønskede hendelser skjer igjen. Det er et lederansvar å sørge for at regelverket etterleves, og at det iverksettes en lederoppfølging som er nødvendig for å rette opp kritikkverdige forhold.

Powered by Labrador CMS