God prognose etter hjerneslag

Nær tre av fire med akutt hjerneslag har lette nevrologiske utfall når de innlegges og én uke etterpå. Syv dager etter slaget er to av tre pasienter selvhjulpne, viser nye norske data.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Nesten tre firedeler av alle som innlegges med symptomer på cerebrovaskulær sykdom (”drypp”, hjerneblødning eller hjerneinfarkt) har lette nevrologiske utfall ved innleggelsen. Allerede etter én uke, er to av tre pasienter selvhjulpne. Det viser data fra over 1000 pasienter.
– Den tradisjonelle oppfatningen om at hjerneslag er ensbetydende med alvorlige nevrologiske utfall og behov for langvarig rehabilitering, er feilaktig. Det mener artikkelforfatterne (Thomassen, Næss, Waje-Andreassen og Brøgger), som legger frem sine resultater på Nevrodagene i Oslo denne uken.
Én av ti har TIA
Pasientene, 1101 i alt, var innlagt med sikker nevrovaskulær sykdom i perioden februar 2006 til april 2009. Drøyt 40 prosent var kvinner.
Av samtlige fikk drøyt ti prosent diagnosen TIA (”drypp”). Åtte av ti hadde hjerneinfarkt, mens i underkant av ti prosent fikk diagnosen hjerneblødning.
Gjennomsnittsalderen var 72 år, med yngste pasient på 18 år og eldste på 98.
Få døde
29 prosent av slagpasientene hadde alvorlig sykdom med behov for lang rehabilitering eller langtidspleie. Etter syv dager var 63 prosent av alle slagpasientene selvhjulpne (mRS på 0-2). 34 prosent var hjelpetrengende i varierende grad, og tre prosent var døde.

Med bakgrunn i funnene, påpeker de norske artikkelforfatterne at en moderne slagenhet må ivareta differensialdiagnostisk utredning . En slik enhet må også ha fokus på det flertallet av pasienter som har lette eller ingen nevrologiske utfall.
Nær halvparten av alle pasientene som ble innlagt med mistanke om hjerneslag, hadde andre diagnoser, som regel andre nevrologiske sykdommer. (ln)

Powered by Labrador CMS