FØDT FOR TIDLIG: Hovedutfordringene for ekstremt premature ved 11 års alder er oppmerksomhetsvansker og sosiale vansker, viser forskningen fra Bergen. 
 
 Foto: Colourbox
FØDT FOR TIDLIG: Hovedutfordringene for ekstremt premature ved 11 års alder er oppmerksomhetsvansker og sosiale vansker, viser forskningen fra Bergen. Foto: Colourbox

Premature har økt risiko for psykiske vansker

Ekstremt premature barn, og barn med ekstremt lav fødselsvekt, har økt risiko for psykiske vansker ved 11 års alder.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Pediatrics. Forskerne har fulgt to årskull av ekstremt premature i Norge frem til 11 års alder. Til sammen over 200 premature barn født i 1999 og 2000 er sammenlignet med en kontrollgruppe på 1800 barn i Bergen.

– Cirka en tredjedel av de ekstremt premature hadde oppmerksomhetsvansker, og omtrent like mange hadde sosiale vansker. Dette er de to utfordringene disse barna sliter mest med, sier lege Silje Katrine Elgen Fevang, som er førsteforfatter av studien. Hun er stipendiat ved Universitetet i Bergen, og studien er en del av hennes doktorgradsavhandling.

Autismesymptomer
Resultatene viser videre at 18 prosent av de premature barna hadde autismesymptomer sammenlignet med 3 prosent i kontrollgruppen. Symptomer på angst og tvangslidelser hos premature barn var mer enn doblet sammenlignet med kontrollgruppen.

Studien er utført av forskere fra forskningsgruppen Prosjekt Ekstremt Premature (PEP) ved Universitetet i Bergen og RKBU Vest, Uni Research Helse. Informasjonen om psykiske vansker er rapportert inn fra foreldre og lærere som har fylt ut flere omfattende spørreskjemaer om symptomer på ADHD, angst og generelle psykiske vansker.

Ekstremt premature barn defineres som barn som er født før 28. svangerskapsuke, mens barn med fødselsvekt under 1000 gram kommer inn under kategorien «ekstremt lav fødselsvekt».

Mulig å forebygge
Ifølge Fevang er funnene i tråd med tidligere undersøkelser.

– Det som er nytt med vår studie er at vi har tatt ut de barna som vi vet har tilleggsrisiko for psykiske vansker. Dette gjelder premature som har alvorlig CP, utviklingshemming, er blinde eller døve. Vi har undersøkt de barna som ikke har en synlig funksjonshemming og hvor de psykiske utfordringene lettere overses, sier Fevang.

– Hva kan studieresultatene brukes til?

– Det er viktig at foreldre, helsepersonell, lærere og andre som forholder seg til barna er oppmerksom på at premature barn i senere tid kan streve psykisk, selv om det tilsynelatende kan fungere bra for barna. På denne måten får man muligheten til å gi riktig behandling og mulighet til å forebygge, sier Fevang. 

Powered by Labrador CMS