VIKTIGE: Rune Ellefsen, ph.d., forsker hos RusForsk, Oslo universtetssykehus, mener resultatene fra denne første studien er viktige. – Hvordan behandlingen tilbys og oppleves vil likevel sannsynligvis endre seg etter hvert som klinikkene kommer i ordinær drift og pasienttallet øker. Foto: OUS

Studie: Pasienter i heroinassistert behandling er fornøyde

Rusavhengige pasienter som får heroinassistert behandling, får økt livskvalitet i hverdagen, ifølge en kvalitativ studie.

Publisert Sist oppdatert

Studien fra Oslo universitetssykehus er basert på 26 intervjuer med pasienter som får heroinassistert behandling (HAB). De forteller om en stor endring fra første stund.

Gjennom behandlingen fikk de stabil tilgang på medisin i trygge omgivelser og slapp presset for å skaffe penger til å kjøpe gateheroin ulovlig.

Dette hadde mange positive ringvirkninger for livskvaliteten.

Pasientene møter to ganger daglig på en klinikk for å innta medisinsk heroin med veiledning fra helsepersonell. Leger og helsepersonell bistår med oppfølging eller henvisning til andre tjenester, og sosionomer bistår med andre behov.

Pasientene fortalte at de benyttet seg av tilleggstjenestene i større grad enn de ellers ville gjort siden de var tilgjengelige der de uansett befant seg daglig.

I tillegg hadde pasientene tillit til de ansatte og følte at de ble tatt på alvor. De opplevde også bedre relasjoner med de ansatte enn i tidligere behandling.

Det var også noen negative erfaringer. Det intensive opplegget med to klinikkbesøk daglig begrenset pasientenes muligheter. Mange beskrev at de fikk frigjort tid, men at det var krevende å fylle tiden med nye aktiviteter.

For pasienter med ekstra lang reisevei eller nedsatt funksjonsevne kunne det intensive behandlingsprogrammet bli enda mer krevende.

Den første studien om heroinassistert behandling i Norge er publisert i tidsskriftet Harm Reduction

– Denne studien gir viktige og tidlige resultater. Hvordan behandlingen tilbys og oppleves vil likevel sannsynligvis endre seg etter hvert som klinikkene kommer i ordinær drift og pasienttallet øker. Slike endringer har vi allerede sett begynnelsen av i HAB. Denne kvalitative delstudien er del av et større følgeevalueringsprosjekt som vil kunne fange opp slike endringer i tiden framover, skriver Rune Ellefsen, forsker hos RusForsk, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, i en melding på sykehusets nettsider

Powered by Labrador CMS