ØNSKER SATSING: – Vi mener en forutsetning for en god beredskap er en solid helseindustri. Det blir både dyrt og sårbart å bygge beredskap uten, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, administrerende direktør i The Life Science Cluster.

Foto: Getty Images/The Life Science Cluster

Foreslår nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon

I en fersk rapport foreslår The Life Science Cluster å etablere et nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon. Nå håper de Stortinget vil sette av ti millioner kroner til en utredning i behandlingen av statsbudsjettet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

- Et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon vil sørge for egenproduksjon av livsviktig medisin, og samtidig bidra med produksjon til forskning og kliniske studier og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for produksjon av legemidler. Vi mener en forutsetning for en god beredskap er en solid helseindustri. Det blir både dyrt og sårbart å bygge beredskap uten, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, administrerende direktør i den norske helsenæringsklyngen The Life Science Cluster.

Vil ha forskning, utvikling og produksjon
Etableringen av et nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon som et offentlig-privat samarbeid er et av forslagene i en ny rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

I rapporten foreslår The Life Science Cluster at senteret bade skal ha en fleksibel forsknings- og utviklingsenhet (FoU-enhet) og farmasøytisk produksjon.

«Senteret bør dessuten inkludere alle relevante eksisterende produksjons- og FoU-miljøer med sine spesialfunksjoner. Koordinering av ressurser og infrastruktur vil gi effektiv utnyttelse både ved beredskapsbehov og i vanlig drift, og sikre fornuftig bruk av det offentliges midler», skriver de.

Det påpekes også at et slikt senter vil være viktig for satsingen på persontilpasset medisin.

«Fremtidens legemidler vil produseres i langt færre doser enn i dag, og sambruk og disruptiv prosessinnovasjon vil være helt nødvendig».

Foreslår en tre-stegs strategi
The Life Science Cluster foreslår en tre-stegs strategi for opprettholdelse av produksjonskompetanse i Norge:

  • Trinn én er å utnytte eksisterende kompetanse og kapasitet. 
  • Trinn to er å bidra til at legemiddelprodusenter utvider produksjonen til andre legemidler det er behov for
  • Trinn tre er å etablere et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon, som i tillegg til økt beredskap vil bidra til å løfte norsk legemiddelindustri.

Helsenæringsklyngen mener myndighetene raskt kan iverksette trinn én og to i denne strategien gjennom avtaler med legemiddel- og råvareprodusenter.

– Venter bare på en telefon fra myndighetene
Klyngen har også kartlagt produksjonskapasitet og kompetanse blant norske legemiddelprodusenter når det gjelder produksjon av generelle legemidler, antibiotika og vaksiner. De har også evaluert behovet for økt kapasitet og kompetanse ved eventuell nyetablering av farmasøytisk produksjon.

Kartleggingen har ifølge rapporten avdekket at bedriftene har teknologien og kompetansen til å produsere de fleste legemidlene Norge i dag har mangel på. Bedriftene sier også at de kan utvide produksjon i fremtiden.

– Vi har gitt Legemiddelverket og Helse- og omsorgsdepartementet en liste med bedrifter som står klare til å produsere. Selskapene venter bare på en telefon fra myndighetene. Derfor er vi glade for å se bevilgninger til beredskapslager i budsjettet fra regjeringen, sier Kristensen.

Powered by Labrador CMS